పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/257

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఊత____ఊద 231 ఊద____ఊదు

ఊతనీరు

 • అశాశ్వతము; భంగురము. ఎత్తిపోయునీరు కొంచమే ఉంటుంది. త్వరగా ఎండిపోతుంది అనుటపై ఏర్పడినది. అశాశ్వతము అని భావార్థం నిలిచినది.
 • "ఊతనీరు, చెలదిసేత, మూటాయిటి దూది, యెండపసుపు, దొఱ్ఱి యక్కరంబు మేను." ఆము. 6. 62.

ఊత యొసగు

 • ఊత యిచ్చు.
 • "రామునిడించి కరం బూత యొసగి." వర. రా. అయో. పు. 256. పం. 1.

ఊదజెప్పు

 • నొక్కి చెప్పు.
 • "సంస్కృతశబ్ద మూద జెప్పిన నవి దర్భముం డ్లనుచు బెట్టరు వీనుల." సంహా. 1.32.

ఊదబడి పోవు

 • తఱుమబడి పాఱిపోవు. ఊదుకొనిపోవు (తఱుముకొనిపోవు) అన్న రూపంలో నేడీ పలుకుబడి పశ్చమాంధ్రంలో వినవస్తుంది.
 • "తలతో నూదబడి పోయె ధనదుడు కృతి యై." కవిక. 2. 122.

ఊదబొడ్డు

 • పైకి ఉబికి ఉన్న బొడ్డు

ఊదరగొట్టు

 • ఏదో ఒకటి చెయ్య మని పోరు. ఊపి రాడనీయకుండా.
 • "అక్కడికి వెళ్లేసరికి వాడు అదేపనిగా తనగొడ వంతా చెప్పుకొని ఊదరకొట్టి వదిలి పెట్టాడు." వా.

ఊదర పెట్టు

 • పందికొక్కులూ మొదలయిన వాని కలుగులలో పొగపెట్టు. అలా పొగ పెడితే అవి ఊపిరి తిప్పుకో లేక బయటికి వస్తాయి. అప్పుడు వాటిని చంపుతారు లక్షణయా ఊపిరి తిప్పుకోనీయకుండా వేధించు.
 • "వాడు పొద్దున్నించీ ఒకటే ఊదరపెడుతున్నాడు ఊరికి పోదామని." వా.
 • చూ. ఊదరకొట్టు.

ఊదర లిడు

 • "ఉరుధూమతతుల బిట్టూదర లిడిన, పరుసున దొఱటల బాములు నుడియ." గౌర. హరిశ్చ. పూ. 2238.
 • చూ. ఊదరపెట్టు.

ఊది పిఱింది త్రాడగు

 • వెంట నుండు. వెనుకకు కట్టుకొని యుండు త్రాడు వెంట వచ్చినట్లు.
 • "ఏదెస దొలంగినను నూది పిఱింది త్రాడై యాదిగొని." ఉ. హరి. 4. 29.

ఊదుకడ్డీ

 • సాంబ్రాణివత్తి.
 • "సాయంకాలం రెండు ఊదుకడ్డీలు ముట్టిస్తే మంచిది." వా.
 • చూ. ఊదువత్తి.