పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/256

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఊడ_____ఊడి 230 ఊడు____ఊత

 • "పాఱు తెంచిన యొడ్డీని పెనులావు లూడదన్ని." జైమి. 1. 45.
 • "ముందుపండ్లు నాలుగూ ఊడదన్ని పంపిస్తే పోతుంది." వా.
 • చూ. పండ్లూడదన్ను.

ఊడనిబాడు

 • ఊరు వదలిపోవు, పాఱిపోవు.
 • "ఒకనాటిరాత్రి పడుపడు,కకు జెప్పక యిల్లు వెడలి గాఢతరతమో, నికరము తన తగుతోడుగ, నొకరుడు పేరడనవి త్రోవ నూడనిబాడెన్." పాండు. 3. 49.
 • "అక్కాంతామణి నెచ్చెలు, లొక్కొక పని పేరు చెప్పి యూడనిబాడన్." కవిజన. 3. 98.
 • "అయ్యురగము లెల్ల నల్దెసల నూడని బాడిన." ఉత్త. హరి. 6. 239.

ఊడబొడుచు

 • ఉద్ధరించు వంటిది. వాడు చేసింది మహా యేమిటి అన్న అర్థంలో ఉపయోగిస్తారు.
 • "వాడు ఊడబొడిచింది ఏముంది యిందులో?" వా.

ఊడిన నాగ లైన

 • మూలబడిన, సరి యైనస్థితిలో లేని.
 • "ఊడిననాగ లైనపతి కున్నవి లేనివి నచ్చబల్కి." రుద్రమ. 19 పు.

ఊడిపడు

 • హఠాత్తుగా వచ్చు./
 • "వాడు ఎక్కడనుండో ఆవేళకు సరిగ్ఘా ఊడిపడ్డాడు." వా.

ఊడుకొన జేయు

 • పాఱునట్లు చేయు.
 • "ఊడుకొన జేసి వే ఱొక్క దిక్కు తెరువుగా." భాస్క. అర. 2. 126.

ఊడుగవిత్తనంవంటి

 • ఎప్పుడూ వదలని. ఊడుగువిత్తనా లన్నీ తిరిగీ ఉరుమురిమితే ఊడుగుచెట్టు మొదలును కరుచుకొంటాయి అని ఒక ప్రథ. దానినిబట్టి వచ్చిన పలుకుబడి.

ఊడ్చి పెట్టు

 • ఉన్న దంతా దోచిపెట్టు.
 • "ఆవిడ పుట్టింటికే ఉన్నదంతా ఊడ్చి పెట్టింది. ఇంక తన కొడుకుల కేం మిగులుతుంది?" వా.

ఊడ్చి పెట్టుకొని పోవు

 • సర్వం పోవు.
 • "ఉన్న దంతా ఊడ్చిపెట్టుకొని పోయే సరికి వాళ్లు ఆ ఊరు వదిలి వేరే ఊరు పోవలసి వచ్చింది." వా.

ఊతకోల

 • ఆధారము; తోడు; చేయూను కఱ్ఱ.
 • "అందునకు నూతకోలగా నకట యొకని, నైన నిలుపక..." భార. స్త్రీ. 1. 170.

ఊతగొను

 • ఆధారముగా చేసికొను.
 • "ఒండొరుల కేలు దమ్ముల నూత గొనుచు." పారి. 4. 27.