పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/88

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


53

నిదర్శనాదికరణం

"వికృతక్రూరక్షుధాక్షుభితమృత్యుకఠోర
వికటపాందురశుష్క వానదంష్టాగ్నిలో నవ్వేలా"
అని అన్నాడు ఇప్పటికైనా విడిస్తే చాలు నని అనుకొన్నాను గాని ఆయన అట్లా విదువదలచలేదు.
"కన్నీటికెరటాల వెన్నెలేలా?
నిట్టూర్పుగాడ్పులొ నెత్తావియేలా"
అని వదలినాడ్ ఈతీరుగా నిదర్శన పరంపరలు నిండినవి.
"ఆకులో నాకునై పూవులో పూవునై
కొమ్మలో కొమ్మనై నునులేత రెమ్మనై
        ఈయడవి దాగిపోనా?"
అని చెప్పి ఇట్లా అయిదుసార్లు 'అడవిలో దాగిపోనా ' అని 'ఆకునైకొమ్మనై పూవునై రెమ్మనై ' అని యింకా యేమేమో అని ఊరుకుంటాడు.
ఈకాలపుపద్యాలకు ఈదోషంఅ హెచ్చుగా కనబడుతున్నది. ఆంధ్రహెరాల్డులో బసవరాజు అప్పారావుగారు
"అనుబ్బు యీమబ్బు ఆకాశంధ్యాన
అద్దు తున్నట్లు మనమైధ్యమౌదామే"
అని ప్రియురాలిని ఉద్దేశించిన మాటలను అంటారు. ఆమాట అని ఈకృతికర్త అంతటితో వూరుకోడు.
   "ఆతీగె యీతీగె ఆవాగు యీవాగు ఆమాట యీమాట"
అనిమొత్తం నాలుగునిదర్శనాలు వేసి పూర్తిచేస్తాడు.

   తీగె తీగెకలిసినా వాగువాగు కలసినా అంతగా భావబేదం లేని యీనిదర్శనపరంపరలు నిరర్ధక మంటున్నాను. సాహితిలో ఒకరు
"వసంత మడంగి యున్నె? నిసర్గగుణము
ఎంత ప్రతికూల వృత్తిలొ నిరికియున్న
ఎంత యుత్సాహ జలధార లింకుచున్న
హృదయ మందున కవితాంశదృఢతనుండ
ఉండునే యది యుప్పొంగ కుండ్దనెపుడు"
అని తన దుర్నివారకవిత్వాన్ని ప్రతిపాదిస్తాడు. దీనికి