పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

XXXV1 శాతుం 12 శాకుంతలం రము = రఘువంశం శంకర = శంకరవిజయం రత్నా = రత్నా పణం రామా ) రా } = రామాయణం శ్రు : శ్రుతి రా.యు = రామాయణం శ్రీ.భా - శ్రీ భాగవతం యుద్ధకాండం సర్వ = సర్వదర్శనసంగ్రహం వసు = వసుచరిత్రం వా.కా = వాత్స్యాయన కామసా.ద " వా..సూ / సూత్రం సాహిత, ఉ = సాహిత్యదర్పణంలో వా.రా = పాల్మీకి రామాయణం ఉదాహరణం పోక = వాక్యపదీయం సాకా - సాంఖ్యకార్తీక విద్యో.భా : విద్యారణ్యాభాష్యం హర్ష = హర్షచరీతం, వేమ = వేమనశతకం సౌహి = సాహిత్యదర్పణం