పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/299

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


శ్రీ గ ణే శా య న మ:

వాజ్మయపరిశిష్టభాష్యం.

ప్రకాశాధికరణం

పూర్వపక్షం

    మీరు గుణాలు కనబడలేదు మీరుదొషాలు ప్రదర్శిస్తున్నారు. దోధాన్వేషణంణ్ మంచిదిగాదు. శివుడు విషం కంఠంలోఉంచి ప్రకాశానికి తీసుకొనిరాక చంద్రుణ్ని నెత్తినపెట్టుకొని ప్రకటిస్తున్నాడు. అట్లా మీదు దోషాలను చాచవలసింది. కాని దోషాలను ప్రకతిస్తున్నారు. అని అంటారా?

సమాధానం

  చెప్పుతున్నాను. శివుడి ఉదాహరణం యాచకులు దానానికి పోయినప్పుదు దోషాలేమైనావుంటే క్షమించి మాగుణాలనే మెచ్చుకొని దానంజెయ్యమై చెప్పడానికి పనికివస్తుంది. శరణాగతులను కాపాడేటప్పుడు వారిదోషాలను గణించ నవసరంలేని సమయం వస్తుంది. అట్లాటి సందర్బాల్లో దొషాన్వేషణం అనావశ్యకం అందుకే
  "దోషో యద్యపి తస్య స్వాత్ సతామేతదగర్తితం"   (రా)

అని విభీషణుడి విషయంలో శ్రీరాము డంటాడు కాని కావ్యవిచారణలోదోషనిర్ణయం అవశ్యకమే అవుతున్నది కాకుంటే సాహిత్య గ్రంధాల్లో దోషప్రకరణమే అనుచితమై వుంటుంది.

    "తదల్పమని నోపేక్ష్యం కావ్యే దుష్ఠం కధాచన
    ప్యార్యపు: సుందరమపి శ్వితేణైకేవ దుర్పణం" (కా ద)