పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/298

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు

263

సమకాలాధికరణం

నిజంగా కుత్సితకవులునూ నిందించారు. భవభూతి మొదలైనవరిని నిందించిన సంగతి విదితమే గనుక వాటిని మళ్లీ ఉదాహరించలేదు.


"ఆకీర్తివర్తనీం త్వేవం దుకవిత్వవిడంబనామ్" (కా.సూ.నృ)

అని వామనుడు కుకవితను నిందిస్తున్నాడు.

   "బూడిదెబుంగలైయెడలు పోడిమిదక్కి మొగంబు నెట్లనై
   వాడల వాడలందిరిగి వారును వీరును చొచ్చుచోయునన్
   గోడల గొందులందొరిగి కూయుచునుండెడి కొండవీటిలో
   గాడిదె! నెవునుంగవివిగాచ్వుగదా అనుమానమయ్యెడున్"
                                           (ప్రభాకరశాస్త్ర్యదాహృతం!)

అని కుత్సితకవులు నిందిగులవుతున్నారు. సమకాలపువారు నిందిస్తరనేదే కావ్యానికి ఒక యోగ్యతగాదు. ఇట్లా వాదించడమే సవ్యణ్భిచార మనేహేత్వాభావమని వైయాయికలు చెప్పుతున్నారు

   వీరు అధమకవులు సమకాలంలొ నిందితులు గనుక, కొండవీటి గాడిదవలె ఈతీరుగా పరస్పరవిరుద్దమైన రెండుసిద్ధాంతాలు తేలుతున్నవి. గనుక ఈవాదం హేత్వాభావంతో కూడివున్నదన్నాను. ఇప్పటి కృతులనేకం పులుముడు అయోమయం చిల్లరశృంగారం మొదలైన దోషాలతో కూడినవని నేను విశదపరచాను. ఇగి ఆదోషాలతో నిండివుండ లేదని వివరిస్తే ఆమాటలు ఉచితమైన ప్రతివచనంగా వుంటే స్వీకరిస్తాను. మళ్లీ 

సమాధానంవుంటే చెప్పుతాను. లేదా ఆమాటలు శిరసావ హిస్తానంటున్నాను.

   అని శ్రీ..ఉమాకాన్తైద్యాశేఖరకృతిలో వాజ్మయసూత్ర
        పరిశిష్టంలో సమకాలాదికరణం సమాప్తం