పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/297

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


శ్రీ గ ణే శా య న మ:

వాజ్మయపరిశిష్టభాష్యం.

సమకాలాధికరణం

పూర్వపక్షం

   అవునయ్యా సమకాలపువారల మెచ్చరే గదా అని అన్నట్లు

మీరు సమకాలికులు గనుక వీటిని మెచ్చరు

  "యే నామ కేచిదిహ వ: ప్రదయత్యవజ్జాం:
   జావంతి తే కిమపి తాన్ ప్రతి నైష యత్న:
   యధా స్త్రీణాం తదా వాచాం సాదుత్వే దుర్దనో జన:"
అనిభవభూతి
  "దిజ్నాగానాం పదిపరిహరవ్"
అని కాళిదాసు
   "మద్వాణి మాకురు విషాదమనాదరేణ
   మాతృర్యమగ్నమనసాం సహనాంఅరానాం"

అని జగన్నాధుడు ఈతీరుగా తమకావ్యాలనువిమర్శీంచేవారిని గురించి అన్నారు మాకావ్యాలు మంచి వేనంటారా?

సమాధానం

    చెప్పుతున్నాను. క్షుద్రకులటలు సయితం ఈవాదం ఆధారం జేసుకొని పరిశుద్దురాలైన సీతను లోకులు దూషించలేదా? అట్లానే మమ్మునుదూషిస్తున్నారు. అని వాదించ వచ్చును. గదా? ఇది అసంబద్దంవాదం ప్రాచీనుల్లో భవభూతి మొదలైన వారిని నిందించారు.