పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/296

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


శ్రీ గ ణే శా య న మ:<small

వాజ్మయపరిశిష్టభాష్యం.

ప్రజాధికరణం

పూర్చపక్షం

  అవునయ్యా, మేము ప్రజలకు మేలుచేసేవారము. అందు యిట్లా తోచినదంతా రాస్తాము అని అంటారా?

సమాధానం

  నేను ప్రజలకు మేలుచేసే తరగతికి నన్ను నేనే యెక్కించు కొనలెనుగాని ప్రజల్లో ఒకడనని మాత్రం చెప్పుతున్నాను. ప్రజల్లో ఒకడైనా మీరు వ్రాసేదంతా చిల్లరశృంగారం పులుముడు, శబ్దవాచ్యత అయోమయ;ం అని అది తుచ్చమని అంటున్నాను. మేము మేలుచేసే వారమని యింకా గర్వపడతారా మేలు చేయదలచిన మీకు మేలు చేసేతరగతివాడినని నేను గర్వపడగలను. కాని యివన్నీ అసంబద్ధపు మాటలు. ఒకరికి మేలుచేయడానికి ముందు మిమ్మును మీరు బాగుచేసుకోంది అని చెప్పుతున్నాను.
  "స్వయం తీర్ధం పరాంస్తారయతి"

అని హితం పెద్దలు చెప్పుతున్నారు. ప్రజలకు సేవ జేయదలచితే భారతవర్షం సర్వోచ్చదశలో వున్నప్పటి మహాస్తష్టల వాల్మీకి వ్యాస కాళిదాసాదులకృతులు సుబోధమయ్యే పరిపాకం ప్రజలకు కలిగించడానికి యత్నించండి. అంతేగాని చిల్లర శృంగారం పులుముడు అయొమయం చూపి ప్రజలను వంచించ వద్దని చెప్పుతున్నాను.

   అనిశ్రీ..ఉమాకాన్తవిద్యశేఖరకృతిలో వాజ్మయసూత్ర
     పరిశిష్టంలో ప్రజాధికరణం సమాప్తం