పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/294

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

159

చిహ్నాధికరణం

    మనదేశంలో అట్లాటి శుభచిహ్నాలుగాని సంస్కారోదయ మవుతున్నదనే ఆశగాని లేదంటున్నాను. ఇకముం దేర్పడుతుందేమో చెప్పలేను. బొంబాయి కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయాలతో అక్కడి సంస్కారదారిద్ర్యానికి సాదృశ్యంలేదు. కనుక మనము మురిసి చంకలు కొట్టుకొనడం అవివేకం పులుముడు అయోమయం చిల్లరశృంగారం శబ్దవాచ్యత దృష్తిసంకొచం, హీనదశను తెలుపుతున్నదంటున్నాను. ఇట్లాటి క్షుద్రకృతులు బంగాళీలలోవున్నా మరాఠీలలో వున్నా హెందీలోవున్నా యెక్కడవున్నా సత్యసిద్ధాంతాలను అతిక్రమించజాలవు. దోషం యెక్కడవున్నా  దోషమేగాని గుణం కాదు. పాశ్చాత్యులకు  పైనచెప్పినవి గుణమేమోగాని కావ్యప్రస్ధానం మహోచ్చదశనుండిన భారతీయులకు మాత్రం అవన్నీ దొషాలెనని స్పష్టపరచాను.
   అని శ్రీ.. ఉమాకాన్త విద్యాశేఖరకృతిలో వాజ్మ;యసూత్ర
      పరిశిష్టంలో చిహ్నాదికరణం సమాప్తం