పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/287

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు

252

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

గాక సాధారణ ఫద్యకృతుల్లోను ఇతిహాసాల్లోను ఈ పని విపులంగా కనబడుతున్నది.

    "దుష్టకీర్తనాకాంతార దూరగమన
    పాంసుల యగువాక్కు పరిశుభ్రపఱతు నిక
    హరి కధాలాపగంగ రంగమ్మతల్లి
    హేమకల్పవల్లి సార్వీ మతల్లి"

అని జీవయాత్రలో శ్రీ కంచనపల్లి కనకమ్మవారు తన పద్యంగా
వ్రాశారు.

    "అసత్కీర్తవకాంతార పరివర్తనపాంసులాం
    వాచం శౌరి కధాలాపగంగయైవ పునీమహె"

అని శ్రీ భాగవతకర్త వ్రాసిన దాన్నే యీమె తనదిగా వ్రాసుకొన్నది. ఆంధ్రుల్లో చాలాకాలం నుండి వున్న యీపేరు చెప్పకుండా యెత్తి వ్రాసుకొనే పాడుఆచారం నేటి కాలానా విస్తరించింది./ తక్కినవాటిని విస్ద్తర భీతి చేత యిక్కడ ఉదాహరించడఓ వదలుతున్నాను.

   సంప్రదాయాన్నిచ్చేదానికి విద్యానాధాదుల వంటివారు స్వీకరించిన ప్రసిద్ద శాస్త్రపంక్తుల విచారణ యిక్కడ ప్రసక్తించదు. ఆ శాస్త్ర గ్రంధాల్లో సయితం సాధారణంగా "ఇతి భాష్యంకార లోచనకారైరుక్తం తదుక్తందండినా" అని యిట్లా తాము స్వీకరించిన వాటి కర్తలను తెలుపుతూనే వచ్చారు. మాత్రకర్తలు సయితం ఇతరుల అభిప్రాయాలన్ము తెలిపినప్పుడు వారి పేర్లు ఉదాహరిస్తూ వచ్చారు. రఘువంశానికి అన్వయబోధిని వ్రాసిన శారదార్ంజన రాయలువారు.

  "ఇంద్రో వహ్ని: పితృపతి ర్నైబుతిర్వరుణోవిల॥
   ధనదు: శంకరశ్బైవ లోకపాలాం పురాతవా॥"