పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/286

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

251

దోషసామ్యాధికరణం

మంగళ ప్రాయస్య ప్రధమ మనుపాదేయత్వే ప్యుపాదానం
                                                వ్యభిచారి
త్వేపి స్ధాయిత్వాభిధానార్ధం తేనావిర్వేద స్ధాయిభావ: శాంతొషి
నవమేస్తి రస ఇతి. సద్వితీయ: వైరాగ్యాదిసామగ్ర్యాం సులభ
త్వాత్ తధాహి వైరాగ్య పరమేశ్వరానుగ్రహ ప్రాచీన కుశల
పరిపాకత్వరుప సేవా వేదాంతవిచారాధయేవిభావా: యమ
నియమదయోనుభావా? మతిస్మృతి చింతా దృతివితర్కాద
యో వ్యభిచారిణ: సతృతీయ: రాగద్వేషకలుషితాణాం తదభవాత్
యది కతిపయాశ్లఘ్యత్వమాత్రేణ రసత్వాతి ప్రవ్యవేత్త ర్హి
నీతారాగాణామశ్లాఘ్య ఇగి శృంగారోసి ప్రచ్యవతా
తస్మాన్నవైన రసా ఇతి సిద్ధం (రత్నా)

అని కుమారస్వామి సోమయాజి రత్నాణంలో వివరించారు.

   ఈ పంక్తులనె శ్రీ రామశాస్త్రివారు తనవిగా భారతిలో వ్రాశారు ఇక వీరుఈ కాలపు వారి రచనలను దొంగిలించి ఈ వ్యాసాన చేర్చిన అంశాలు తెలపడం అనవసరం గనుక ఇంతటితో వదలుతున్నాను.
     చివరకు పత్రికల్లో వేసే హస్యాలు కూడా పేరు చెప్పకుండా ఇతతులచ్వి స్వీకరించి తమవిగా వంచన చేస్తున్నారు. "ఆంధ్రపత్రికకు ప్రత్యేకం ప్రత్యేకం" అనే శీర్షిక కింద మూడు తమాషాలు కనబదినవి. ఆనాడే వెలువడిన తెలగ పత్రికలో యీ తుమాషాలే కనబడ్డవి. తమాషాకర్తలు తమాషాల మాతృకలను పేర్కొందురుగాక అవి శ్రీ మల్లాది వేంకటకృష్ణశర్మ వారు కలిశకం 5029 మార్గశీర్ష శుద్ధ సప్తమి గురువారం (క్రీ.శ. 1927 డిసెంబరు 1-వ తేది) త్రిలింగ పత్రికలో వ్రాసినదాన్నిచచివినాను. ఇట్లా చిల్లర వ్యాసాలు వద్ద నుండి విషయ ప్రధానమై విచారణల్ దాకా అనేకులు ఇతరుల వాటిని దొంగిలించి పేర్లు చెప్పకుండా తమదైనట్లు ప్రకటించుకొంటున్నారు. పత్రిక వ్యాసాల్లోనే