పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/274

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


239

భావనాధికరణం

  "The great poets of every age but the eighteenth have been romantic. What are Chaucer Shakespeare and Coleridge, if not romantic"
   ( అన్నికాలాల్లోను మహాకవులందరు రొమాంతికు కవులే అయివున్నారు దాసరు, షేక్ స్పియరు కోల్రిడ్జిరొమాంటికు కవులుగాక మరెవరు?) అని
   "What is really meant by all the phrases and by the name of the Romantic Movement, is simply reawakening to a sense of beauty and strangeness in natural things and in all the impulses of the mind and the senses"
  ఈ సమాసాలు రొమాంటికు మూమెంటు అనేపేరు వాస్తవముగా తెలిపేదేమంటే మనస్సుయొక్క తక్కిన యింద్రియాలయొక్క స్వభావ గతుల్లోను ప్రకృతిసిద్ధపదార్ధాల్లోను సౌందర్యాన్ని వైలక్షణ్యాన్ని గొచరింప జేసి భావనావిస్తృతిని పొందించగల ప్రబోధం తప్పనుమీరేగాదు". అని
  "The quality which distinguishes the poetry of the beginning of the nineteenth century, the poetry which we roughly group together as the Romantic movement is the quality of the imagination and the quality is seen chiefly as a kind of atmosphere which adds strangeness to beauty."
  "రొమాంటికు సరణి అనే పేరుగలిగి క్రీస్తు శకం 19-వ (కలి 50-వ0 శతాబ్ది ప్రధశతాబ్ధి ప్రధమభాగాన ఆకృతిపొందినకవితయొక్క విశేషలక్షణం దాని (ఉదాత్తభావాప్రకర్షరూపమైన), భావనస్తృతి సౌందర్యానికి వైలక్షణ్యమను పందాను చేసే సంవిధానమే యీ విశేషంగా దృష్టమవుతున్నది" అని