పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/270

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


శ్రీ గ ణే శా య న మ:

వాజ్మయపరిశిష్టబాష్యం.

స్ధిత్యధికరణం

పూర్వపక్షం

    అవునయ్యా, ఇట్లాటి పాటలు మొదలైనవి వెనుకటినుంచి వున్నవని మీరే అన్నారు. ఇట్లాటివి వుండకుండా యెక్కడికి పోతవి వీటిస్ధితిని యెవ రడ్డగించగలరు? ఇవి వుండనేగూడదని మీ అభిప్రాయమా అంటే?

సమాధానం

     చెప్పుతున్నాను; ఇట్లాటిచ్వి ఉండకూడదని యెవరు చెప్పగలరు? లోకంలో అన్నీవున్నవి ముండ్లు, మలం, విషం, పూలు గంధం, అమృతం, భక్ష్యం అన్నీ లోకంలో వుండవే అయివున్నవి. అట్లానే వీటితత్వ మిది ఇది మంచి ఇదిచెడ్డ అని నిర్ణయించి వివేకం  చేయడం సాహిత్యంయొక్క పని.


అని శ్రీ.. ఉమాకాన్తవిద్యాశేఖరకృతిలో వాజ్మయసూత్ర

         పరిశిష్టంలో స్ధిత్యధికరణం సమాప్తం