పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/271

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


శ్రీ గ ణే శా య న మ:

వాజ్మయపరిశిష్టభాష్యం

ఉద్దేశాధికరణం

ఆక్షేపం

అవునయ్యా ఇవి ప్రాకృతులకోసం అద్దేశించినవి అని అంటారా?

సమాధానం

    చెబుతున్నాను; అప్పుడు మీమాంసేలేదు. ఉత్తమకవిత్వం మంటే కాదని క్షుద్రమని చెపుతున్నాను. అప్పుడు సయితంప్రాకృతులను అదుపులొనే ఉంచే యిట్లాటి పాటలకంటె వారు ఉత్తమదశను పొందడానికి అనుకూలిచేరీతి కృతులు వారికెక్కువ ఉపయోగబడతచ్వని వారి కివి ఉపకారంకంటె అపకారమే యెక్కువ్చ చేస్తవని చెప్పుతున్నాను.

అని శ్రీ.. ఉమాకాన్తైద్యాశేఖరకృతిలో వాజ్మయసూత్ర

        పరిశిష్టంలో ఉద్దేశాధికరణం సమాప్తం