పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/257

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


222

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

   "కమ్మవారి చిన్నదాని నయ్యానేను
   జొన్నకోత కొస్తావ పిల్లానీవు"
   పన్నాపన్నాగాజులేవే నారాయణమ్మా
   నీచిన్నాచిన్నా చేతులాకు నారాయణమ్మా"

అని నారాయణమ్మ నాయుడిబావపాటలోను లక్ష్మి అనేకధలొను వుండే మంచిమాటలు జారకాంత సౌశీల్యంవంటివి గనుక విచార్యం గావని చెప్పి యీచర్చ ముగిస్తున్నాను.

    "మాఅభిమానాంద్ర కవిమిత్రమండలి వారందరు నాప్రాణమిత్రులు" అని యెంకి పాటలకర్త తెలిపిన అభినవాంద్రకవిత్వ మిదే అయితే దీంట్లో వున్నది ఆదునికత్వంగాని అభినవత్వంగాదని దీన్ని అభినవమన్నా ఆదునికమన్నా యిట్లాటివి చిరకాలంనుండి వున్నవని ఇవే ఉత్తమ కవిత్వమనుకొనడం అజ్ఞానమని ఈ ఆధునిక కవిత్వం చాలవరకు దుష్టమని ఈకృతుల్లో చాలామట్టుకు శృంగరం చిల్లరశృంగారమై క్షుద్రమైనదని ఈ రకపు క్షుద్రకవిత్వానికి చేరినయిట్లాటి మండల్లు అంతగా శ్లాఘ్యమైనవి గావని ఇవి కవిమిత్రమండలి అయినప్పుడు ఈకవులను ఉత్తమ మార్గాలకు ప్రేరించడం ఈ మిత్రుల ధర్మమై వుండగలదని చెప్పుతున్నాను.
 అని శ్రీ- ఉమాకాన్తవిద్యాశంకరకృతిలో వాజ్మయసూత్రపరిశిష్టంలో 
      అనౌచిత్యాధికరణం - సమాప్తం