పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/256

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


221`

అనౌచిత్యాదికరణం

మాచోడి మనసట్టే మరుగుతాదమ్మా
పండు యెన్నెల్లోన పక్కకేసింపాప
పందిరీమందమైనాదే చంద్రమ్మ (యెంకిపాటలు)
పచ్చన్ని సేలఒకి అండు యెన్నెల్లోన
నీలిసిరాగట్టినీటుగొస్తావుంటె (యెంకిపాట)
"మల్లీ యెప్పటల్లె తెల్లారబోతుంటె
సందురుణ్నీ తిట్టనాయెంకి
సూర్యుణ్ణీ తిట్టునాయెంకి"
"బద్రాసెలంనేను బయలెల్లిపొతాను
నువ్వుగూడా యెంటరారో రెంకయ్య"
                                         (యెంకయ్య చంద్రమ్మ)
"పడవెక్కి బద్రాద్రిపోదామా
బద్రాద్రి రాముణ్ని సూదామా" (యెంకిపాటలు)
"సింమ్మాచలపుసామి సేవించుకొతాము
కొంపగోడూయీడిసిరారో రెంకయ్య
అంపకాలేసెప్పిరారో రెంకయ్య"
                                  (యెంకి చంద్రమ్మపాట)
"ఆవుల్ని దూడల్ని అత్తొరికాడుంచి
మూటాముల్లిగట్టి ముసులోళ్లతో సెప్పి
యెంకీ నాతోటిరాయే మన యెంకటేశ్వరుణ్ని
యెల్లి సూదొద్దాము" (యెంకిపాట)
అని యిట్లా తిరణాలవేడుకలు కొన్ని యింపైనమాటలు తీర్దయాత్రా ప్రశంసలూ వున్నా అసలీకృతులే క్షుద్రశృంగారం గనుక

       "దపుష్యలలితే స్త్రీనాల హారోభారాయతే పరం"
అన్నట్లు ఇవి కృతులను ఉపాదేయత్వం తేజాలవు.