పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/258

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


వాజ్మయపరిశిష్టభాష్యం

తత్త్వార్దాధికరణం

పూర్వపక్షం

    అవునయ్యా యెంకిజీవాత్మ నాయుడు పరమాత్మ యెంకమ్మ పరమాత్మ చంద్రమ్మ జీవాత్మ ఇది వీటి తత్వార్దము కనుక మీవిమర్శ అంగీకరించ వీలు లేదంటారా?

సమాధానం

చెప్పుతున్నాను;

   "ఓరోరి బండోడ వొయ్యారిబండోడ
   ఆగూబండోడా నిల్వూబండోడ?
   "లచ్చుమయ్యా నీమచ్చామాయో"
   "యెట్లాఫోనిస్తివోయి మట్లావోరి చిన్నదాన్ని"

అనే యిట్లాడి వాటికన్నిటికి తత్త్వార్ధం వున్నదనవచ్చును. అదంతా యెందుకు? లంజకొడకా అని తిట్టి దానికి తత్వార్ధం వున్నదనవచ్చును. లంజ అంటే ప్రకృతి కొడుకు అంటే పరిణామం లంజకొడకా అంటే ప్రకృతిపరిణామమైన ఓమనిషీ అని అర్ధం అనవచ్చును.

    పరకీయను సాధ్యమని నీవు నన్నంగీకరించమని కోరి నలుగురూ తన్నవచ్చినప్పుడు నన్నంటె నాలొవున్న పరమాత్మను. నీవంటే నీలోచున్న జీవాత్మ అని అర్ధం చెప్పవచ్చుగాని అవి తప్పించుకొని బీరువచనాలని మరికొన్ని యెక్కువ తాడవాలు సంభవిస్తవి ఇట్లాటి వెర్రివేదాంతాల పేరుతో దేశంలో అనేక దురాచారాలు  ధర్మభ్రంశాలు జరుగుతున్నవి.
  "లనాధబాలదండానాం కాగతి: పురుషోత్తమ
  అహం వేదాంతిరూపేణ