పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/225

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


190

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

కొత్తపేర్లు పెట్టాఅమయినా అవుతని లేదా యిదివరకు తెలిపినట్లు అయోమయపు అసంబద్ధవచనాలైనా అవుతవి ఆత్మల సంయోగం వుండనీయండి? అబిమానం వుండనీయడి? ఆరాధనం వుండనీయండి? యేమైనా వుండనీయండి? సాధారణంగా ప్రియులిఅన స్త్రీ పురుసుల కలయిక నుంది స్త్రీత్వపురుషత్వాలు నిర్మలోపాదితొకూదినప్పుడు వాటి కలయిక లొకాభ్య్లుదయ హేతువవుతున్నది. హేయోపాదులతో కూడినప్పుడు అనర్ధహెతువవుతున్నది. ప్రాకృతుల శృంగారంయొక్క అనుపాదేయత తెలిసినవారు అనౌచిత్య ప్రవృత్తుమైన సరికియారత్వాది శృంగారాభాసానికి దుష్టశృంగారానికి ఇక్కడ ప్రసక్తి లేదు గనుక దాని నివారించలేదు ఆశీలసురతాదుల గ్రామ్యవృత్తులు వెగటుగా ప్రధానంగా వర్ఝించడం యేందైనా ఔచొత్యపరిపాలనానికి త్యాజ్యమనే సంగతి నైషతత్వజిజ్ఞాసతొ విసాదం చేశాను కనుక ఆమీమాంస వదలుతున్నాను.

   శృంగారం సాధారణుల్లో కేవలకామతుల్లో కలియడం కులకడం తహతహ పడడం మొదలైన ముడిపనులచే వెలువరీస్తుందని విశదం చేశాను. శృంగారం అధారంగా ఆనందమేగాక ఉదాత్త భావోన్మిలనం వీరత్వతేజశ్శాలిత్వాదులమీద అనురక్తివాటివల్ల కలిగే లోకాభ్యుదయానికి అనుకూలమైన కల్యానగునాభిరతీ అనువంగిక ఫలాలుగా సిద్ధించినప్పుడే అదిగ్రాహ్యమని పరినత నాయకులందే ఆదశ సిద్ధిస్తున్నదని చెప్పినాను. ప్రకృతానికి వస్తాను.
   సాధారణం జానపదుల ధర్మసంబంధిగసని కామప్రే,అ ఈతీరిగా ఇదాత్తప్రేమవలె ముఖ్యమైనది గాదు. అయితే అమాయికులయిన ప్రాకృతులప్రేమ కొంతవరకు మనోహరంగానే వుంటుండి కనుకనే భారెతీయులు దీనిని వద్లక కావ్యంలో అప్రధానంగానైనా కీర్తికరించారు