పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/225

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


190

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

కొత్తపేర్లు పెట్టాడమయినా అవుతవి. లేదా యిదివరకు తెలిపినట్లు అయోమయపు అసంబద్ధవచనాలైనా అవుతవి. ఆత్మల సంయోగం వుండనీయండి? అబిమానం వుండనీయండి? ఆభిమానం వుండనీయండి? ఆరాధనం వుండనీయండి? యేమైనా వుండనీయండి? సాధారణంగా ప్రియులైన స్త్రీ పురుషుల కలయిక నుండి స్త్రీత్వపురుషత్వాలసత్తను వేరుచేయలేమంటున్నాను. సాహిత్య వేత్తల స్త్రీపురుషసాధారణ్య రూపమైన ఈ స్త్రీత్వపురుషత్వాలు నిర్మలోపాదితొకూదినప్పుడు వాటి కలయిక లొకాభ్యుదయ హేతువవుతున్నది. హేయోపాదులతో కూడినప్పుడు అనర్ధహేతువవుతున్నది. ప్రాకృతుల శృంగారంయొక్క అనుపాదేయత తెలిపినాను. అనౌచిత్య ప్రవృత్తుమైన సరికియారత్వాది శృంగారాభాసానికి దుష్టశృంగారానికి ఇక్కడ ప్రసక్తి లేదు గనుక దాని నివారించలేదు ఆశీలసురతాదుల గ్రామ్యవృత్తులు వెగటుగా ప్రధానంగా వర్ఝించడం యెందైనా ఔచొత్య పరిపాలనానికి త్యాజ్యమనే సంగతి నైషతత్వజిజ్ఞాసలో విశదం చేశాను. కనుక ఆమీమాంస వదలుతున్నాను.

శృంగారం సాధారణుల్లో కేవలకామతుల్లో కలియడం కులకడం, తహతహ పడడం మొదలైన ముడిపనులచే వెలువరీస్తుందని విశదం చేశాను. శృంగారం ఆధారంగా ఆనందమేగాక ఉదాత్త భావోన్మిలనం వీరత్వతేజశ్శాలిత్వాదులమీద అనురక్తివాటివల్ల కలిగే లోకాభ్యుదయానికి అనుకూలమైన కల్యానగునాభిరతీ అనువంగిక ఫలాలుగా సిద్ధించినప్పుడే అది గ్రాహ్యమని. పరిణత నాయకులందే ఆదశ సిద్ధిస్తున్నదని చెప్పినాను. ప్రకృతానికి వస్తాను.

సాధారణం జానపదుల ధర్మసంబంధిగసని కామప్రేమ ఈతీరుగా ఉదాత్తప్రేమవలె ముఖ్యమైనది గాదు. అయితే అమాయికులయిన ప్రాకృతులప్రేమ కొంతవరకు మనోహరంగానే వుంటుండి. కనుకనే భారతీయులు దీనిని వదలక కావ్యంలో అప్రధానంగానైనా స్వీకరించాను.