పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/224

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


189

శృంగారాధికరణం

ఈ కేవలకామప్రవృత్తియొక్క దుష్పలాల నిదివరకే విశదీకరించాను కనుక భగవత్త్వారోపవాదం చేత సాధారణుల కసమప్రతిపత్తి స్వీకార్యమవడం అప్రశస్తం

ఆక్షేపం

  అవును సరే; కొందరన్నవిధాన ప్రియతముడైన నాయకుణ్ని కవి స్వకేరిస్తాడు. కమలం ప్రితమంగనుక గ్రహిస్తున్నాడు బొగ్గులు ముండ్లు పెంటప్రియంగావుగనుక స్వీకరించడు ప్రియతముడు సాధారణుడు కావచును. ధర్మసంబంది అయిన అసాధరణుఊ కావచును ఇక్కడ చేయవలసినద్ ప్రియాప్రియత్వవిచారణగాని ధర్మాధర్మవిచారణగాదు అని ఆంటారా?

సమాధానం

  చెప్పుతున్నాను. ఆమాట అసంబధం కవికి కేవలకాముకుల సాధరణుల ప్రవృత్తియొక్క అనుపాదేయత యిదివరకే నిరూపించాను. గనుక ప్రవృత్తియందు ఆసక్తివుండడం కవియొక్క పరిపాకాభావాన్ని ప్రాకృతత్వాన్ని తెలుపుతుంది. అసాధారణుల శృంగారంలో కవికి ప్రియతములంటే విప్రతిపత్తేలేదు. నేను ప్రతిపాదిస్తున్న అంశమే  అది. పరిణతచిత్తుడైన కవిదృష్టికి అనగ్ల అసాధారణుల స్వరూపాన్ని పరాంర్శించి వారిట్లావారని నేను తెలిపినాను. ధర్మసంబంధంలేని కేవలకాముకుల సాధారణులుపోగా శృంగరంతొ మిగిలిన అసాధారణు లేవిధంగానైనా నెను తెలిపిన ధర్మసంబంధగలవారే అవుతున్నారు ధర్మంయొక్క అనంతముఖత్వ మిదివరకే తెలిపినాను. గనుక యింత్కూ చెప్పదలచిం దేమంటే ఆత్మసంయోగమనడం అభిమాన మనడం ఆరోఫమనడం, అట్లా ననడం యిట్లా ననడం యివన్నీ విషయసక్తతకు