పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/207

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


172

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

గౌరచ్వించి ఊరేగించి వారిఆనందమే మనకు తృప్తిగా ప్రవర్తిస్తామని వారిశృంగారం మనకు గ్రాహ్యమై వర్తిస్తున్నదని విశదపరచాను.

     "అరాధల్నాయ లోకిఅస్య"
అన్న శ్రీరాముడు ఉత్తరరామచరిత్రేలోను సర్వధర్మాలకు నిలయంగా

   "ఆనేవ ధర్మం సవిశేషమద్య మే
     త్రివర్గసార: ప్రతిబాటీ భావిని"

అనేమాటలు వెలువరించజేసి వెలువరించగలిగిన లోకసీతలు పార్వతి పరమేశ్వరులు కుమార సంభవంలోను ఉత్తమశృంగార నాయకులై భారతీయకావ్యంయొక్క ఔత్కృష్ట్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నారని తెలిపినాను. ఇక కేవలం సాధారణకాముకులు వారి పెండ్లాన్ని ముద్దుపెట్టుకొని బుజాలమీద యెక్కించుకుంటే యెక్కించుకో వచ్చును. అది మనకు విచార్ల్యంగాదు ఇట్లాటికాముకుడు పూలదండలువేసుకొని కులుకుతుంటే పూల రంగడ్ంటాము ఒకప్పుడు అట్లాటి కేవలకామేచ్చారూపమైన పశుబావాలే మనలోప్రేరితంకాగలవు. దర్హతత్పరులైన్ దీరులు శృంగారం మనకు ఇట్లాటి భావనలను కలిగించదు. పైగానిర్మలదాంపత్యం మీద అభిలాష అవిర్భవింపజేస్తుంది. అందుకే పత్నులతొకూడిన ఋషులను పరమేశ్వరుద్ చూచినపుడు.

    "తర్జర్శవాదభూచ్చంలో: బూయెన్ దారార్ధమాదర:"
   (వారిని చూడడవల్ల శివుడికి భార్యా స్వీకారంమీద ఆదరం హెచ్చుగా గలిగింది) అని కాళిదాసన్నాడు. యెందుకు? కామతృప్తికి గాదు.
    "క్రియాణాం ఖలు ధర్మార్ద్యణాం సత్సత్న్యో మూలకారణం"
  (ధర్మసహితమైన క్రియలకు సత్పత్నులేగదా మూలకారణం అని వెంటనే కాళిదాసంటాడు. కేవలకామరూపమైన వృత్తి ప్రేరితమైత్ యేమంటారా?