పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/206

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


171

శృంగారాధికరణం

   "జగదీశ్వరుడైన మహేశ్వరుడియందుగాని, జగదంతరాత్మ అయిన జనార్ధనుడియందుగాని, నాకు వస్తుభేద ప్రతిపత్తి లేదు. అయినప్పటికీ తరుణేందు శేఖరుడియందే నాకు భక్తి" అని

    "శైవా నయం నఖలు తత్ర విచారణీయం
     పంచాక్షరీజపపరా వితలాం తలాపి
     చేతో మదీయమతసీకుసుమావభావం
     స్మేరాననం స్మరతి గోపనధూకిశోరం"

    (మేము శైవులం అందులో విచారించవలసినది లేదు. మేము అధికంగా పంచాక్షరీజనపరాయణులం అయినప్పటికీ నాచేతస్సు అతసి కురుమావభావుడూ స్మేరావనుడూ అయిన గొసవధూకిశోరుణ్ని స్మరిస్తున్నది) అని భర్తృహరి లీలాశుకులూ అన్నట్లు వాస్తవంగా హృదయమార్గాలు దుర్హ్రహం.
    "స్మతిసబతి పటార్లాన్ అంతర: కోసి హేతు:"   (మాలతీ)
  (యేదో ఒక అనిర్వాచ్యమైన అంతరహేతువు పదార్ధాలను కలుపుతున్నది) అని భవభూతి ఈసత్యాన్నే ప్రకటిస్తున్నాడు ఇంతకూ దుర్గ్రహత్వంతో సంబద్ధమయ్యే వున్నదని శృంగారం ఉపాదేయం గావడానికి అక్షితం గావలె నని చెప్పుతున్నాను.

సాధారణులు - చిల్లర శృంఘారం

  ఇక సాధారణుల శృంగారాన్ని చర్చిస్తాను. ధర్మంగాని అధర్మంగాని యెరగక యేవరిపొట్టవాండ్లు పోసుకునేవాండ్లు సాధారణులు వీరు కాములైనప్పటి శృంగారాన్ని చర్చిస్తాను వీరిశృంగారం గ్రాహ్యమా అని విచారణచేస్తాను. లోకశ్రేయస్సుకు త్యాగంచూపే మహాత్ములను