పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/190

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


155

శృంగారాధికరణం

అనేశ్రుతివాక్యాల ఊతతో నిత్యనైమిత్తిక కామ్యకర్మలను ప్రేరేపించి జగత్తుయొక్క అవిచ్చిన్నతను ఆరాధించే ప్రవృత్తిమార్గం లోకంలో చిరప్రతిష్ఠమై వున్నది.

  "సా భావయిత్రీ భావయితన్యా భవతి తం స్త్రీంగర్భంబిభర్తి
  సోగ్రఏవ్కుమారం జన్మనోగ్రేధిభావయతి సయత్ కుమారం
  జన్మనోగ్రేధిబావయతి ఆత్మానమేవ తద్బావయతి..ఏవం సంత
  తాహీ మే లోకాస్తదస్య ద్వితీయజన్మ"    (ఐతరే)

అని పూర్వపక్షవాదులు సయితం గౌరవార్ధం ప్రస్తావించిన జైమిని జ్ఙానానికి కర్మాంగత్వ మారోపించి ప్రవృత్తినే ప్రతిష్ఠించిన జైమిని వాస్తవంగా అరాధించిన వాడవుతున్నాడు.

  "సంతతి: శుద్ధవంశ్యా హి పరత్రేహ చ శర్మణే"

అన్న కాలిదాసవాక్యాలు ఈ జగదవిచ్చిన్నతయొక్క రూపాన్ని తెలుపుతున్నవి.

1. "స్వాద్చ్వన్న భక్ష్బకామేన వేషోయం యోగినాం ధృత:"

2. స్థితొని యోషితాం గర్బే తాభిరేవ వివర్జిత:

 అహోకృతఘ్నతా మూర్ఖ కధం? తా ఏవ నిందనీ

(మండన:)

3. యాసాంస్తన్యం త్వయాపీతం యాసాం జాతోసియోనిత:

  తాసు మూర్ధతమ స్త్రీమ పశువద్రమసే కధం?

4. మన్యే మైధునకామేన వేషోయం కర్మిణాం ధృత:

(శంకర:)