పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/180

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


145

భావపాత్రాధికరణం

కైదారికాణామభిత: నమాకులా:
     షాసమాలోకయతి స్మ గోపికా:" (మామ)
అనిఒకకవి వనకన్యకల చేష్టల ముగ్దరమణీయత్వాన్ని ప్రశంసించాడు మనదేశంలో.
    "జొన్నచేలొ నుంచి సొగసుకత్తెను జూచి
     నిన్నటాలనుంఛి నిద్రలేదు" అని
     "యెట్లా పోనిస్తివోయి మట్లానోరి చిన్నదాన్ని"
అని మొదలైన యాటపాటల్లోను బ్రహ్మణేతరజానపదపాత్రల ప్రాచీన కాలంనుండి గోచరిస్తున్నాను కనుక వీటిలో నూతనత్వంయేమీలేదు.

     అవునయ్యా వీరిని పూర్వులు అప్రధానంగా స్వీకరించారు. వీరు ప్రడ్ఃఆఆణా ఫాత్రలుగా ఇప్పటి కావ్యాల్లో వున్నారు. కనుక ఇదికొత్త అని అంటారా? అది సరిగాదు.

                "ఓరోరిబండోడా వొయ్యారిబండోడో"
 అనే కృతుల్లో వారే ప్రధానం అవునుగాని అవి భిన్నకృతులు యెంకిపాటలు మొదలైనవి పద్దవి అనిఅంటారా? అపుడు కొత్త అని ఒప్పుకున్నా కొత్త అన్నమాత్రాన మంచిదనే నిశ్చయంలేదనిఒ యిదివరకె చెప్పినాను.
    
     అని శ్రీ ఉమాకాన్త విద్యాశేఖరకృతిలో వాజ్మయసూత్ర
        పరిశిష్టంలో జానపదపాత్రాధికరణం సమాప్తం.