పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/180

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


           జానపదపాత్రాధికరణం        145
     కైదారీకాణామభీతః సమాకులాః
       సహాసమాలో కయతీ స్మ గోపికాః"     (మామ) 
   అని మాఘుడు గ్రామస్త్రీలను, గొల్లలను గొల్లవనితలను ప్రశంసించాడు.
     "విలాసా నాగరస్త్రీణాం న తథా రమయస్తి నః,
     యథా స్వభావసిద్ధాని వృత్తాని వనయోషీతాం"
   అని ఒక కవి వనకన్యకల చేష్టల ముగ్గరమణీయత్వాన్ని ప్రశంసింపోడు. 
   మనదేశంలో.
     "జొన్న చేలో మంచి సొగసుకత్తెను జూచి 
     "నిన్నటాలనుంచి నిద్రలేదు" అని.
     "యెట్లా పోనిస్తే వోయి మట్లావోరి చిన్న దాన్ని" 
   అని మొదలైన యాలపాటల్లోను బ్రాహ్మణేతరజానపదపాత్రలు ప్రాచీన 
   కాలంనుండి గోచరిస్తు న్నారు. కనుక వీటిలో నూతనత్వంయేమిలేదు.
     అవునయ్యా, వీరిని  పూర్వులు అప్రధానంగా స్వీకరించారు. 
   వీరు ప్రధాన పాత్రలుగా ఇప్పటి కావ్యాలల్లో వున్నారు. కనుక ఇదికొత్త 
   అని అంటారా? అది సరిగాడు.
   "ఓరోరిబండోడ వొయ్యారిబండోడ"

   అనే కృతుల్లో  వారే ప్రధానం. అవునుగాని అవి చిన్నకృతులు.
   యెంకిపాటలు మొదలైనవి పెద్దవి అనిఅంటారా? అపుడు చిన్నవి 
   పెద్దవి అనే అనవలెనుగాని కొత్త అని అనడం అసంగతం. కొత్త అని 
   ఒప్పుకున్నా, కొత్త  అన్న మాత్రాన  మంచిదనే నిశ్చయంలేదని 
   యిదివరకేచెప్పినాను.
     అని శ్రీ... మా కాస్త విద్యాశేఖరకృతిలో పోజ్మయసూత్ర
      పరిశిష్టంలో జానపదపాత్రాధీకరఃశం సస్పం .