పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/157

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


      వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం -- నేటి కాలపుకవిత్వం

122

    "వెలదీ యెవ్వతెవు నీప విటపీవనీలోన్"      (కృష్ణపక్షం) 
    "వెదకెదు ఎవ్వతెవు నీప విటపీవనిలోన్"  ..
    "ఉపాధ్యాయిని"      (సుజాత సం. 1.స. 3. కృష్ణపక్షం)
    "ధనదారాపుత్ర"     (వా.గోపాలకృష్ణయ్య.విద్యార్థిపత్రిక.1-1)
    "మనోకేతకి"    (భ.రాజేశ్వరరావు ప్రణయగీతములు-భారతి) 
    "తపోశక్తి...జి జాసత్వము, తపోసంపత్తి"
     (వి.యన్.శర్మ.అవతారమూర్తులు.ఆంధ్రభారతి సం.1.సం.5.) 
    " అనుమానావతారముగఁ బరిగణింపబడెను”
            (సుసర్లఅనంతరావు, బేకనుపన్యాసములు.)
    "పరిమళముల్ చేలంగఁగశుభస్కరమౌతను వల్లి యొప్ప"
            (జ. శేషాద్రిశర్మ. విచిత్రపాదుకాపట్టాభిషేకం)
    "మియంగీకారము నాకపార సహాయము జేసెను" 
         (జనమంచి శేషాద్రిశర్మ. విచిత్రపాదుకాపట్టాభిషేకం.)
    "మత్పితృప్రతిష్టాపిత శైవలీంగము గడంక భజించేదనాత్మవా 
    రణాసీ పురి నేతభృంగిరిటశిష్యుని." 
    (విశ్వనాథ సత్యనారాయణ, భారతి, ఆనార్కళి, సం... స. 3.)
    "స్త్రీలే యుపాధ్యాయినులుగా, ఉపాధ్యాయినులు, ప్రబంధప్రణీ
    తృపంధను."(రావుబహదూరు కందుకూరు వీరేశలింగము
        పంతులు. స్వీయచరిత్రము II, 305, 292, 152)
    "కొందరేపటిమయులేక బిరుదపద్దతిగొండ్రుయశోద్ధతిన్ గనన్"
         (భోగరాజు.నారాయణమూర్తి, భారతి,సం.4.సం.2.)
    "వాల్గంటుల సత్సహాయములే కావలయుంగద పూరుషాళికిన్"
          (కావ్యకుసుమావళి 1. వేంకటపార్వతీశ్వరకవులు).
    "శిరోపాళిన్"(ఆంధ్రభారతి, 1-6,పసుమర్తీ, అనంతపద్మ నాభము)
  "దారాపుత్రాభిమానులు భక్తిరసప్రాధాన్యత, నరసిహ్మావతారము"
          (ఎ.వి. నరసింహంపంతులు, శ్రీ గీతగోవిందము)
    "అనుచున్ శంకరుడాభిడౌజముఖ......"
              (కేసిరాజు. వేంకటసుబ్బరాయకవి.)