పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/157

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


122

వాజ్మయ పరిశిష్ఠభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

"వెలదీ యెవ్వతెవు నీవ నిటపీవనిలోన్" (కృష్ణపక్షం)
"వేదకెదు ఈవ్వతెవు నీవ నిటపీవనిలోన్
"ఉపాధ్యాయిని" (సుజాత సం 1 న. 3. కృష్ణపక్షం)
"ధనదారాపుత్ర" (వా గోపాలకృష్ణయ్య విద్యార్దిపత్రిక 1-1)
"తపోశక్తి...జిజ్ఞాసత్వము తపోసంపత్తి"
(వి.యన్.శర్మ అవతారమూర్తులు, ఆంధ్రభారతి సం.1 సం.5)
"అనుమానావతారముగ బరిగణింపబడెను"

సువర్ణ అవతారమూర్తులు, ఆంధ్రభారతి సం.1.సం.5)


"పరిమళముల్ చెలంగంగశుభమన్కరమోతమ వల్లి యెప్ప"

జ. శేషాద్రిశర్మ విచిత్రపాదుకాపట్టాభిషేకం)


"మీయంగీకారము నాకపార సహాయము జేసెను"

జనమంచి శేషాద్రిశర్మ విచిత్రపాదుకాపట్టాభిషేకం)


"మత్పితృపతిష్ఠాపితశైవలింగము గడంక భజించెదనత్మనా
రణాసీ పురి నేతభృంగిరీటశిష్యుని"
(విశ్వనాధ సత్యనారాయణ్, భారతి. అనార్కళి. సం.3.స>3)
"స్త్రీలే యుపాధ్యాయినులుగా, ఉపాధ్యాయినులు ప్రబందప్రణీ తృపందను"(రావూబహదూరు కందుకూప్రు వీరేశలింగము పంతులు స్వీయచరిత్రము II, 305, 292, 152)
"కొందరేపటిమయులేక బిరుదపద్ధతిగోండ్రుయశోద్ధత్ని గనన్"
    (భోగరాజు నారాయణమూర్తి, భారతి సం.4. సం.2)
"నాల్గంటుల సత్సహాయములె కావలయుంగద పూరుషాళికిన్"
    (కావ్యకుసుమావళి 1.వేంకటపర్వతీశ్వరకవులు).
"శిరోపాళిన్" (ఆంధ్రభారతి 1-6 పసుమర్తి అనంతపద్మనాబము)
"దారాపుత్రాబీమానులు బక్తిరసప్రాధాన్యత, సరసిహ్మావతారము"
    (ఎ.వి. నరసింహంపంతులు. శ్రీ గీతగోవిందము)
   అనుచున్ శంకరుడాబిడౌజముఖ...."

(కేసిరాఉ వేంకటసుబ్బరాయకవి)