పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/155

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


120

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

"......శెసాలికామాధవీ
రేఖామంజులవాసనాలహరి పర్వెస్ ప్ర్రాతరానీతశో
ఖాఖద్యోతవిలాసరగలలితప్రామ్శుప్రభస్"

(భారతి అనార్కళి, విశ్వనధ సత్యనారాయణ)


"పారావార ధరాధరోన్నతతరు వ్రాతాపగాఘోరకాం
తారాకారములాసమస్తవ్ంసత్వప్రస్ఫుటమ్మార్తులా"

(భోగరాజు నారాయణమూర్తి, భారతి సం.4. సం.2)


"అక్షమాలికాదండకమండలు పుస్తకన్యస్తహస్తవం కేరుహుండును"

(మాతృమందిరము వేంకటపార్వతీశ్వరకవులు)


"సూనఫలభరిత తరుయుత కాననవ్ల్లీమతల్లికా
వాసకిరాతానీక నేతయై"

(కావ్యకుసుమావళి


"ఖలు డాత్మీయమహాట్టహాసనిబిడోగ్రద్వాన సమ్మూర్చితా
బిలభూతప్రకరుండులోకభయదాక్షీణస్పులింగచ్చటా
కులనీక్షాపరిభూతభూతభీతక్రతుభుగ్వ్యాహుండు"

(కేసిరాజు వేంకటసుబ్బారాయకవి)


"నిఖిలరాజన్యమౌళికిరీటరత్న దినకరప్రభానీరాజిత
నిజపాద పద్ముండును."

(తేకుమళ్ల రాజగోపాలరావు కనకవల్లి)


"సుగుణప్రఆబావాఛంద్రికాంచితయూశ: శోభాయమానాంగికిన్"

తేకుమళ్ల రాజగొపాలరావు కనకవల్లి)


"ధరహసామృతవీచికాపునరుదాత్తస్వాంతరంగ
   ప్రియోత్తరమున్" (సి.యస్. జయరావు పుష్పమాల. 1-3)