పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/154

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


119

వ్యతిక్రమాధికరణం

పదలోనిన్" (భా. న.ఆ)
"పరమవివేకసౌరభవిణ్భాసితసద్గుణపుంజవారిజో
త్కరరుచిరంబులై" (భా. వ.ఆ)
"శశ్వదుపబాన మహావ్రతశీతపీడితా, చలమునిసౌఖ్యహేతు
విలసత్ బదభాగ్ని శిఖాచయంబులన్" (భా. న. ఆ)
అని యిట్లా యీహేయమైన భాషావ్యతిక్రమం ఆరబ్దంకాగా
    "అఖండ శశిమండలకుండలితకుసుమకోదండ కాండాసనహిండిత
     కరకుముదకాండ తాందవితసలాగమండలంబున"

అనే రీతి వసుచరిత్రాదుల్లో పెరిగి భాషకు వైరూప్యమాపాదించినవి ఈభాషావ్యతిక్రమం ఉపాదేయఫలాన్ని సాధిస్తే అంగీకరించ వచ్చును. గాని పులుముదు మొదలైనదోషాలనె ప్రతిపాదించడంవల్ల త్యాజ్యమంటున్నాను. ఈభాషావ్యతిక్రమంవల్ల కలిగిన అనర్ధాలు ఆంధ్రుల భాషాసంస్కారాలు పొందినవైరూప్యం, క్షయా, ప్రధమఖండంలో తెలిపినాను ఈభాషావ్యతిక్రమం నేటికాలపుకృతుల్లో తరుచుగా కనబడుతూనే వున్నది.

"శారదసర్వరీమధుర చంద్రిక సూర్యసుతాస్రవంతికా
చారు వినీల వీచికప్రశాంత నిశాసవనోర్మిమాలికా
చారిత నీపశాఖివికృతాంగి" (కృష్ణపక్షం)

"నిజమాయావశీకృత సకల దేవ దానవ యక్ష గరుడ గంధర్వ విద్యాధరాదిపముదయుండై"

(జనమంచి శేషాద్రిశర్మ విచిత్రే ఫాదుకాపట్టాభిషేకం)