పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/114

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


79

అయోమయత్వాదికరణం

ఆక్షెపం

      అవునండీ చెప్పవలసినది లేనప్పుడు వ్రాస్తే అయోమయమ మంటారు. చెప్పదలచుకున్నది చెప్పడానికి కావలసిన బలం లేనప్పుడు వ్రాస్తే అయోమయ మంటారు. వచ్చీరాని సంస్కృతంవ్రాస్తే అయోమయ మంటారు. అభిప్రాయము మామూలుదై దాన్ని మెలికలుచేస్తూ వ్రాస్తే మంచిది గదా యేమివ్రాయకుండావుంటే వాజ్మయం యెట్లా వృద్దిఅవుతుండీ? అని అంటారా?

సమాధానం

     చెప్పుతున్నాను, అయ్యో! కవిత్వంవ్రాసేవాండ్లు లేరే అని దు:ఖించి కచిత్వంవ్రాయచద్దు యేమీ వ్రాయకుండావుంటే యేమీ మునిగిపోలేదు. మనకు కాళిదాసాదులకవిత్వం యుగయుగాలవరకూ ఆనందపారవశ్యం కలిగించగలిగినది వున్నది కచిత్వం లేదుగదా అంహి దు:ఖపడచలసిన పని లేదు. ఇఘ ఆంధ్రులను పవిత్రులను జేసి సర్వభారతచ్వర్షానికి సర్వలోకానికీ సందేశమిచ్చే కవిత్వం పద్యరూపానగాని గద్యరూపానగాని వస్తుందా దాన్ని ఆంధ్రదేశం శిరసావహించగలదు. కాని యిప్పుడు కవిత్వం కొరతగా వున్నదని దు:ఖపడి మాత్రం వ్రాయవద్ధంటున్నాను.

అని శ్రీ ఉమాకాన్త విద్యాశేఖరకృతిలో వాజ్మయసూత్ర పరిశిష్టంలో అయోమయత్వాదికరణం సమాప్తం