పుట:Mahendrajalam.djvu/39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

అలా కూడగా వచ్చిన సంఖ్యను నాలుగు బాగాలు చేయమనాలి.

భాగించగా వచ్చిన సంఖ్యలో నుండి - మొదట అతను కోరుకున్న సంఖ్యలో సగం తీసివేయాలి.

అతను ఇదంతా చెయ్యటం పూర్తి అయిన తరువాత - ఇప్పుడు మీదగ్గర మిగిలిన శేషం 4 అని చెప్పాలి. మిగిలిన శేషం ఎటుతిరిగి నాలుగే కాబట్టి - ప్రేక్షకులు అదేదో మన ప్రతిభగా భావించి ఆశ్చర్యపడతారు.

పై విధానమున ఉదాహరణ:

అతను కోరుకున్న సంఖ్య 16
దాన్ని రెట్టింపుచేయగా 16x2 = 32
మనం కలపమన్నది కలపగా 32+16 = 48
దాన్ని భాగించగా 48÷4 = 12
అతను కోరుకున్న సంఖ్యలో సగం తీస్తే 12-8 = 4

అసలు శేషసంఖ్య చూడకుండా, చెప్పగలగటానికి కారణంం - వారు కోరుకున్న సంఖ్యకు రెట్టింపు చేసిన తరువాత మనం కలపమన్న 16 సంఖ్యలోనే వున్నది.

అదే మనం వారికి 8 కలపమంటే శేషసంఖ్య రెండు అవుతుంది. 32 కలపమంటే 8 అవుతుంది.

ప్రదర్శకుడు సమయానుకూలంగా కలపమనే సంఖ్యలను మారుస్తుంటే ప్రేక్షకులకు అసలు విషయం అర్థంగాక - అదేదో మన మహిమగా భావిస్తారు.