పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/156

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ద్యము]

ఆగంతుకి

133


    ఎపుడు మౌనవ్రతపు టుద్వా
    సపు దినంబులు వచ్చుఁ గోమలి,
    యెపుడు విరియునొ మూకసందే
    శపు నిలీన రహస్య భావము;
                                 పోలునే,
                            చింతన చాలునే!
    తేలివచ్చెడి కల విధంబునఁ
    గాలియడుగులు సందడింపక
    యేల వచ్చితి వీ వసంత వి
    నీల గగన చ్ఛాయ నొంటిగఁ?
                                 బలుకవే,
                          భావముఁ దెలుపవే!
    చీకటులు బలమయ్యెఁ; జుక్కల
    రాక పోకలనేల తలఁచెదు?
    నా కుటీరమునందు వెన్నెల
    సోఁకి తమము నశింప దీపము
                                పెట్టవే,
                          నామది ముట్టవే.

16-8-1923

__________