పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/155

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

* ఆగంతుకి.

_________

చాలు లజ్జా మధుర వినయము!
     ఏల యవగుంఠనము వై చెదు
     పూలదండలు గట్టియున్ మెడఁ
     గీలుకొల్పక కేలఁ జిదిపెదు
                            శోభినీ,
                        యప్సరఃకామినీ!
     సందెవేళలఁ బూలఱేకులు
     క్రింది కురలఁగఁ గాంచి కాంచి మ
     రందబిందులు కన్నుఁ దమ్ముల
     జిందఁ బొగిలెదు ప్రకృతిచేష్టకు,
                            కామినీ,
                         సుందరగామినీ!
     పలుకరించినఁ బలుకవేమొ!
     పులుకుఁ బులుకునఁజూచి, చూపుల
     వెలువరించెదు లలిత హృదయా
     విల కఠోర వ్యసనభారము!
                            ఏలనే
                        మౌనం బేలనే