పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/157

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

పిచ్చిబికారి.

________

మాయాకుమారి

ఓయి యాగంతుకా, ఓయి విరాగి,
   పాములు వ్రేలాడు పగిది జడివాన
   కుమ్మరిల నెడలేక కుండపోతలుగ,
   ఝంఝా మరుత్పక్ష చాలితంబగుచుఁ
   బెనఁబడి చెట్లెల్లఁ బెల్లగిలి కూలఁ,
   గన్నుపొడిచిన యట్లు కాఱుచీఁకట్లు
   నలుగడ వ్యాపింపఁ, బలుమాఱు మెఱుఁగు
   తీఁగల వెల్గునఁ దీవ్రతర ఘోర
   భౌతికోన్మత్త దుర్వార ఖేలనము
   కనులకు వ్రేఁగయి కనిపింప, నేమి
   బిచ్చంబుఁ గోరి యీ నెఱగొల్పు రాత్రి
   వచ్చితి వొంటిగాఁ బిచ్చిబికారి?

బికారి


   ఓ యైంద్రజాలిక మాయాకుమారి,
   ప్రళయ లీలోద్యత ప్రకృతిసంగ్రామ