పుట:Jarmanii-Deisha-Vidyaavidhaanamu.pdf/102

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

స్తును పెట్టుకోవ లేనని ప్రకటన చేయరు. ఎవరున్ను కూడా స్వయముగా దరఖాస్తులు పంపుకోరు. అట్లు పంపుకోసుట తమ గౌరవమునకు లోపమని వారనుకొంటారు. ఈ అధ్యాపక పదవిని తాము స్వీకరించవలసిన పని మంత్రి ప్రార్థించడమే జర్మను సాంప్రదాయము. ఈ ప్రయివేటు ఉపాధ్యాయులను ఆయాశాఖల వారు సిఫార్సులు చేసిన వారిలో నుంచి ఫేకల్టీవారు నియమిస్తారు. ఈ ఉపాధ్యాయులకు జీతము లుండవు. ఉపన్యాసములను వినడానికి వచ్చే విద్యార్థుల నుంచి కొంచెము జీతములను పుచ్చుకొంటారు. ఈ మధ్యనే విద్యార్థుల వల్ల వచ్చే సొమ్ము వీరి జీవనానికి సరిపోదని తేలుసుకొని, వీరికి చిన్న జీతము సంవత్సరానికి 100 పౌనులు ఏర్పాటు చేసినారు. ఈ విషయమునకు ఇంతమంది మాత్రమే ప్రయి "వేటు ఉపాధ్యాయులుండవలెనని నియమము లేదు. వీరు ప్రయి వేటు ఉపాధ్యాయులుగా చేరక పూర్వ ము, ఒక బహిరంగోపన్యాసము చేయవలెను. ప్రయి వేటు ఉపధ్యాయుని అధ్యాపకునిగా నియ

95