పుట:Geethamulu, basavaraju apparao (1934).pdf/173

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డదిపారదోలి నడివీధిని పట్టాగలు,
నల్గు రెదుటను దానికి న్నవ్వుంబాట్లు
కల్గజేసి కౌతుకమును గాంచి చనుమ !
రమ్యముల్ ఫలభారనమ్రమ్ములైన
ఆంరనారంగ సీతాఫలాదివనము
లందగించు కాషాయజలాశయప్ర
వర్ధితము లౌచు పురికి నస్ల్వంకలందు !

               --------

              కన్నె నోము
       *[1]( శాఫోగీతము )

కన్నెనై యెల్లపుడు కాలమ్ము బుత్తు
నీవు నా భరెతవు గావేని ప్రియుడ !
పరపురుషు డెవారున్ బడయడు నన్ను
ఇప్పటికేని యిం కెప్పడికేని.

ఈ వొక్కడివె సుమ్ము యేరగాగలవు
అతిసుకుమార మీ యందంపుసుమము
అద్దుకు, దివ్యమౌ నగరుధూపమ్ము
బలె, దీనితావి గాపాడు మెల్లపుడు

  1. *శాఫో, గ్రీసుదేశపు కవయిత్రి