పుట:Geethamulu, basavaraju apparao (1934).pdf/174

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డదినీవె సుమి నాప్రేమ నెమ్మనమ్మందు
జ్ఞాపక ముంచుకోగలవు, రాగల్లు
కాలాల మోదమ్ము, గర్వమున్, శాంతి,
రాగమ్ముతో పవిత్ర మ్మొనర్వగదె !

               -----

            ప్రణయగానము
             (శాఫోగీతము)

కదలేటి రెల్లులకన్న లోలను నేను,
వలపుచే నదిలోని జలమట్తు లైతి
మలయ వాయువుంబోలి యలమె నీపాట నన్
ప్రియుడ ! చపలంపు నాహృది యెల్ల వినెడు
ఇశ్శో యనిన కృంగి, ఈపు మోద మ్మంద
ప్రొద్దుతిరుగుడుపూవు జోలి పొంగును,

               సౌందర్యపిపాస
               (శాఫోగీతము}

అలల నురగలతోడి నాడేటిదేవ !
సర్వదానము లిచ్చు సంద్రంపురాజ !