పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/91

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


31. వైకుంద విణ్ణగరమ్‌ 31

శ్లో. ఆనంద తీర్థ కమాలాసరసీ మనోజ్ఞ వైకుంఠ విణ్ణగర నామని దివ్యదేశే|
   వైకుంఠ పూర్వ వరవల్లికయా సమేతో వైకుంఠనాథ విభురాసన సన్నివిష్ట:|

శ్లో. సత్యాభివర్దన విమాన ముపాశ్రితస్పన్ శ్రీ మానుదంక వసురాజ విరీక్షితాజ్గ:|
   జ్ఞానాలవాల పరకాల మునీంద్ర కీర్త్య: రాజత్యమంద మతిమానస రాజహంస:||

వివ: వైకుంఠనాధ పెరుమాళ్ (తామరై కణ్ణుడైయ పెరుమాళ్)-వైకుంఠవల్లి తాయార్-ఆనంద తీర్థం-లక్ష్మీ పుష్కరిణి(ఉదంక పుష్కరిణి, విరజి)-సత్యవర్దన విమానము-తూర్పు ముఖము-కూర్చున్న సేవ-ఉదంక మహర్షికి, వసుమహారాజునకు ప్రత్యక్షము. తిరుమంగై ఆళ్వార్ కీర్తించినది.

విశే: తిరునాంగూర్ తిరుపతులలోనిది

మార్గము: మణిమాడక్కోయిల్‌కు 1 కి.మీ దూరమున గలదు. అర్చకస్వాములను ముందుగా కలసి కొని సేవింపవలసియున్నది.

పా. శలజ్గొణ్డ విరణియనదగల్ మార్వజ్కీణ్డు|
          తడజ్గడలై క్కడన్ద ముదజ్గొణ్డు గన్దకాళై.
    నలజ్గొణ్డ కరుముగిల్‌పోల్ తిరుమేని యమ్మాన్
          నాడోఱుం మగిழ்న్దినిదు మరువియుఱై కోయిల్.
    శలజ్గొణ్డు మలర్ శొరియుమ్‌ మల్లిగై యొణ్ శెరున్ది|
          శెణ్బజ్గళ్ మణనాఱుమ్‌ వణ్ పొழிలినూడే
    వలజ్గొణ్డు కయలోడి విళై యాడు నాజ్గూర్|
          వైగున్ద విణ్ణగరుమ్‌ వణజ్గు మడనెంజే.
                తిరుమంగై ఆళ్వార్-పెరియతిరుమొழி 3-9-1

32. అరిమేయ విణ్ణగరమ్‌ 32

శ్లో. దేశేస్మి న్నరిమేయ విణ్ణగరకే కోట్యాఖ్య తీర్థాంచితే
   సంప్రాప్తో లసదుచ్య శృజ్గ మతులం వైమానమైంద్రీ ముఖ:|
   నాయక్యామృత కుంభవల్లి విలస న్నామ్న్యా కలిఘ్నస్తుత:
   ఆసీన:కుడమాడు కూత్త పెరుమాళ్ రాజత్యుదంకేక్షిత:||

వివ: కుడమాడు కూత్తన్-అమృతఘటవల్లి తాయార్-కోటి తీర్థము-ఉచ్యశృంగ విమానము-తూర్పు ముఖము-నిలచున్న సేవ-ఉదంక మహర్షికి ప్రత్యక్షము-తిరుమంగై ఆళ్వార్ కీర్తించినది.

                        43