పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/82

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

25. కూడలూర్ - 25(తిరువయ్యారు 10 కి.మీ)

(ఆడుదురై పెరుమాళ్ కోయిల్)

శ్లో|| చక్ర తీర్థాంచితే రమ్యే కూడలూర్ నగరీవరే
    పద్మాసన లతానాధో వైయ్యంకాత్త విభుస్సదా

శ్లో|| శుద్ధ సత్త్వ విమానస్థః ప్రాజ్ముఖో నన్దకర్షిణా
    ప్రత్యక్షితః కలిధ్వంసి స్తుతి ప్రీతో విరాజతే

వివ: వైయంకాత్త పెరుమాళ్ (జగద్రక్షకన్) - పద్మాసనవల్లి తాయార్ - చక్ర తీర్థము - శుద్ధ సత్వ విమానము - తూర్పు ముఖము - నిలుచున్న సేవ - నన్దక మహర్షికి ప్రత్యక్షము - తిరుమంగై ఆళ్వార్ కీర్తించినది.

సూచన: తంజావూరు నుండి గణపతి అగ్రహారం పోవు టౌన్ బస్ లో ఈ క్షేత్రమును చేరవచ్చును. ఇచట వసతులేమియు లేవు. అయ్యంపేటలోగాని, తిరువయ్యారులో గాని బస చేయవలెను. అయ్యంపేటకు 7 కి.మీ. దూరములో ఈ క్షేత్రము గలదు. అర్చక స్వాములు ఉండు సమయమును తెలిసికొని సేవింపవలయును.

మార్గము: తంజావూరు నుండి తిరువయ్యారు చేరి అక్కడ నుండి కుంభకోణం పోవు బస్ లో 10 కి.మీ. దూరములో ఈ సన్నిధి చేరవచ్చును. ఆడుదురై పెరుమాళ్ కోయిల్ అనియే చెప్పవలెను.

పా|| తాన్దం పెరుమై యఱియార్; తూదు | వేన్దర్కాయవేన్దరూర్ పోల్;
     కాన్దళ్ విరల్ మెన్ కలై నన్మడవార్ | కూన్దల్ కమழுమ్ కూడలూరే.

పా|| తక్కన్‌వేళ్వి త్తకర్త తలైవన్ | తుక్కన్దుడైత్త తుణైవరూర్ పోల్
    ఎక్కలిడు నుణ్ మణల్ మేల్, ఎజ్గుమ్‌ | కొక్కిన్ పழమ్‌ వీழ కూడలూరే.
                       తిరుమంగై ఆళ్వార్ - పెరియ తిరుమొழி 5-2-1.6


ముముక్షువు

మంచిమాట

కంటికి కనుపింపనిధానిని (అనగా భగవత్స్వరూపమును) కంటికి కనుపించునట్లు అనుసంధించుకొనుచు, కంటికి కనుపించు (శబ్దాదిభోగములను) వానిని కంటికి-కనబడునట్లు భావించువాడే ముముక్షువు. "శ్రీపరాశర భట్టర్"

DivyaDesaPrakasika.djvu


                        36