పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/81

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

24. కాழிచ్చీరామ విణ్ణగరమ్‌ 24 (శయాళి)

(శీర్గాళి)

శ్లో. శంఖ పుష్కరిణీ చక్ర తీర్థ సుందర వైభవే|
   కాట్చీరామ పురే శ్రీమాన్ తాడాళన్నితి విశ్రుత:||

శ్లో. మరంద స్యంది కబరీ నాయకీ భాగలోలుప:|
   పుష్కలా వర్తకాఖ్యాన విమాన స్థితి శోభిత:||

శ్లో. అష్టకోణ మహర్షీణాం ప్రత్యక్ష:ప్రాగ్దిశాముఖ:|
   పరకాల వచోదివ్య సుధాప్రీతో విరాజితే||

వివ: తాడాళన్-త్రివిక్రమన్-మత్తழ0కుழలి నాచ్చియార్-లోక నాయకి-శంఖ పుష్కరిణీ-చక్రత్రీర్దము-పుష్కలా వర్తక విమానము-అష్టకోణ మహర్షికి ప్రత్యక్షము-తూర్పు ముఖము-నడచు చున్న సేవ-తిరుమంగై అల్వార్ కీర్తించినది.

విశే: ఇచటనే తిరుమంగై ఆళ్వార్ "ఒరుకుఱళాయ్"(పె.తి.3-4)అనుదశకమును అనుగ్రహించి "తిరుజ్ఞాన సంబందర్" అను శైవకవులను మెప్పించి "చతుష్కవి శిఖామణి" అను బిరుదమును పొందిరి. శ్రీ వైష్ణవ సిద్దాన్త స్థాపన చేసి "తాడాళన్" పెరుమాళ్లను పున:ప్రతిష్ఠ గావించిరి. "తిరుక్కోవలూర్" లో "త్రివిక్రమన్" పెరుమాళ్ల కుడి పాదము పైకి యుండగా ఇచ్చటి పెరుమాళ్ల ఎడమ పాదము పైకి గలదు. మణవాళమా మునులు వేంచేసి మంగళాశాసనం చేసిన స్థలము.

మార్గము: శీర్గాళి పెద్ద పట్టణము. అన్ని వసతులు గలవు.

పా. ఒరు కుఱళాయిరు నిలమ్‌ మూవడిమణ్ వేణ్డి
        యులగనైత్తు మీరడియా లొడుక్కి; ఒన్ఱుమ్‌
   తరగవెనా మావలియై చ్చిఱై యిల్ వైత్త
        తాడాళన్ తాళణైవీర్; తక్క కీర్తి
   యరు మఱైయిన్ తిరళ్ నాన్గుమ్‌ వేళ్వియై న్దుమ్‌
        అజ్గజ్గళవై యాఱు మిశైగళేழுమ్‌
   తెరువిల్ మలివిழா వళముమ్‌ శిఱక్కుమ్‌ కాழி
        చ్చీరామ విణ్ణగరే శేర్మినీరే.
               తిరుమంగై ఆళ్వార్-పెరియ తిరుమొழி 3-4-1

                      35