పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/70

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


   ఐయనరుళ్ మారి శెయ్యవడియెణై కళ్ వాழிయే
   అన్దుకిలుం శీరావుమ్‌ అణైయుమరై వాழிయే
   మైయిలకు వేలణైత్త వన్మై మిక వాழிయే
   మాఱామలంజ్జలిశెయ్ మలర్‌క్కరజ్గళ్ వాழிయే
   శెయ్యకలనుడనలజ్గల్ శేర్‌మార్‌పుమ్‌ వాழிయే
   తిణ్బుయముమ్‌ పణిమలర్‌న్ద తిరుకழுత్తుమ్‌ వాழிయే
   మైయల్ శెయ్యుముక ముఱువల్ మలర్‌క్కణ్గల్ వాழிయే
   మన్నుముడి తొప్పారమ్‌ వలయముడన్ వాழிయే
   "ఉఱైకழிత్త వాళైయొత్త విழிమడన్దై మాతర్ మేల్,
   ఉరుకవైత్త మనమొழிత్తు వులకழన్దనన్బిమేల్,
   కుఱైయవైత్తుమడలెడుత్త కుఱైయాలాళితిరుమణ
   జ్గొల్లైతన్నిల్ వழிపఱిత్త కుట్రమత్‌త శైజ్గెయాన్,
   మఱైయురైత్త మనిర్దతై మాలురైక్కవవవ్ మున్నే,
   మడియోతుక్కి మనమడక్కి వాయ్ పుతైత్తు ఒన్నలార్,
   కఱైకుళిత్త వేలణైత్తు నిన్ఱనిన్ద నిలైమైయెన్,
   కణ్డై విట్ట కన్ఱిడాతు కలియవాణై యాణైయే"

మార్గము: శీర్గాళి నుండి తిరువెంగాడు పోవుబస్ మార్గములో 8 కి.మీ దూరములో ఈ క్షేత్రము కలదు. వసతులు లేవు.

పా. తూవిరియ మలరుழிక్కి త్తుణైయోడుమ్‌ పిరియాదే
    పూవిరియ మదునగరమ్‌ పాఱివరియ శిఱువణ్డే;
    తీవిరియ మఱైవళఱ్కమ్‌ పుగழாళర్;తిరువాలి
    ఏవరివెఇలై యాను క్కెన్నిలైమై యూరాయే.

    నిలయాళా నిన్ వణబ్గ వేణ్డాయే యాగిలుమ్; ఎన్
    ములై యాళ వొరువాళున్నగలత్తాలాళాయే;
    శిలై యాళా;మరమెయ్‌ద తిఱలాళా తిరుమెయ్య
    మలై యాళా; నీయాళవళై యాళ్మాట్టోమే
            తిరుమంగై ఆళ్వార్ పెరియతిరుమొழி 3-6-1;9