పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/406

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

   ప్రఖ్యాతోన్నత యాదవాద్రి శిఖరాభేదే విమానోత్తమే
   శ్రీనారాయణ దివ్యనామ భగవాన్ కక్ష్మీ ముఖాబ్జాంశుమాన్|
   కల్యాణీ సరసస్తటేతి శుభదే ప్రాచీముఖో భాసతే
   పక్షీశాహీత దివ్య వజ్రమకుటో దేవైర్దినం సేవ్యతే||

   పరమపురుషనామా పుణ్డరీకా సహాయో
   హరిదిశ మభిపశ్యన్ మంగళాఖ్యే విమానే|
   విలసతి నితరాం శ్రీమజ్గళాఖ్యాత తీర్థే
   బహుముని నికరేభ్య:పుష్కరే సుప్రసన్న:||

శ్రీగోవర్థనమ్‌

   శ్రీగోవర్దన పర్వతే ప్రతిదినం గోవర్దనేశం ప్రభుం
   వందే తస్యచ వల్లభాం శుభగుణాం శ్రీసత్యభామామపి|
   శుద్దం బ్రహ్మ సరశ్చమంజుళ గుహారూపం విమానం మహ
   త్ర్పాగ్దృష్టిం సురనాయకార్చిత పదం సర్వార్థి కల్పద్రుమమ్‌||

చతుర్ముఖ బ్రహ్మణా నారదాయోప దిష్ట: దివ్యస్థలాదర్శ:

సమాప్త:

DivyaDesaPrakasika.djvu

300