పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/374

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
కిడన్దు తిరువాయ్‌మొழி 2-8-7
ఒழிవిల్‌కాలమ్‌ తిరువాయ్‌మొழி 3-3 దశకము
వార్ పునలన్దణ్ తిరువాయ్‌మొழி 3-5-8
శొన్నాల్ విరోదమ్‌ తిరువాయ్‌మొழி 3-9-1
మారిమాఱాద తిరువాయ్‌మొழி 4-5-11
నిన్ఱవారుమ్‌ తిరువాయ్‌మొழி 5-10-6
కట్టెழிల్ తిరువాయ్‌మొழி 6-6-11
విణ్మీదిరుప్పాయ్ తిరువాయ్‌మొழி 6-9-5
ఉలగముణ్డ తిరువాయ్‌మొழி 6-10 దశకము
నజ్గళ్ వరివళై తిరువాయ్‌మొழி 8-2-1
ఇడై ఇల్లైయాన్ తిరువాయ్‌మొழி 8-2-8
ఇన్ఱిప్పోగ తిరువాయ్‌మొழி 9-3-8
తలమేల్ తిరువాయ్‌మొழி 10-4-4
మేయాన్ తిరువాయ్‌మొழி 10-5-6
తిరుమాలిరుంజోలై తిరువాయ్‌మొழி 10-7-8
ఊనేరు పెరుమాళ్ తిరుమొழி 4 దశకము
శుత్తుమొழிవట్టుమ్‌ పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 1-4-3
ఎన్నిదుమాయమ్‌ పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 1-8-8
తెన్నిలజ్గైమన్నన్ పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 2-6-9
మచ్చొడు పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 2-7-3
పోదర్కణ్డాయ్ పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 2-9-6
కడియార్ పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 3-3-4
శెన్నియోజ్గు పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 5-4-1
తై యొరుతిజ్గళ్ నాచ్చియార్ తిరుమొழி 0-1-1
మత్తనన్నఱుమలర్ నాచ్చియార్ తిరుమొழி 0-1-3
కాట్టిల్ వేజ్గడమ్‌ నాచ్చియార్ తిరుమొழி 4-2
వెళ్ళైవిళిశజ్గు నాచ్చియార్ తిరుమొழி 5-2
విణ్ణీలమేలాప్పు నాచ్చియార్ తిరుమొழி 8 వ దశకము
పాడుమ్‌ కుయిల్‌గాళ్ నాచ్చియార్ తిరుమొழி 10-5
మళైయే నాచ్చియార్ తిరుమొழி 10-8
అమలనాదిపిరాన్ అమలనాదిపిరాన్ 1 పా

268 |}