పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/375

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


మన్దిపాయ్ అమలనాదిపిరాన్ 3 పా
కొజ్గలర్‌న్ద పెరియ తిరుమొழி 1-8-10
తాయేతన్దై పెరియ తిరుమొழி 1-9 దశకము
కణ్ణార్ కడల్ పెరియ తిరుమొழி 1-10 దశకము
వానవర్ పెరియ తిరుమొழி 2-1 దశకము
వెన్దిఱల్ పెరియ తిరుమొழி 2-8-2
అన్ఱియవాణన్ పెరియ తిరుమొழி 4-3-8
వేడార్ పెరియ తిరుమొழி 4-7-5
నామ్బరి పెరియ తిరుమొழி 5-3-4
వెరునాదాళ్ పెరియ తిరుమొழி 5-5-1
శిన్దనై పెరియ తిరుమొழி 5-6-7
మాన్‌కొణ్డ పెరియ తిరుమొழி 6-8-1
తారేన్ పెరియ తిరుమొழி 7-1-3
అజ్గువెన్నరగం పెరియ తిరుమొழி 7-3-5
ఎజ్గళుక్కరుళ్ పెరియ తిరుమొழி 7-10-3
అరువిశోర్ పెరియ తిరుమొழி 8-2-3
వడవరై పెరియ తిరుమొழி 8-2-6
పణ్ణులామెన్ పెరియ తిరుమొழி 9-7-4
వలమ్బురి పెరియ తిరుమొழி 9-9-9
పొన్నైమామణియై పెరియ తిరుమొழி 10-1-2
కొల్లాయ్ పెరియ తిరుమొழி 10-10-5
కణ్ణన్మనత్తుళ్ళే పెరియ తిరుమొழி 11-3-7
కళ్ళత్తాల్ పెరియ తిరుమొழி 11-5-10
ఇమ్మైయై తిరుక్కుఱున్దాణ్డగం 7 పా
శిరార్ శిరియ తిరుమడల్ 69 పా
తెన్ననుయర్ పెరియ తిరుమడల్ 6 పా
మన్నుం వడైమలైయై పెరియ తిరుమడల్ 105 పా
మిన్నిమళై పెరియ తిరుమడల్ 124 పా
నీరగత్తాయ్ తిరునెడున్దాణ్డగం 8 పా
పజ్గత్తాల్ తిరునెడున్దాణ్డగం 9 పా
పొన్నానాయ్ తిరునెడున్దాణ్డగం 10 పా
కన్ఱుమేయ్‌త్తు తిరునెడున్దాణ్డగం 16 పా

ఈ స్వామిని కిర్తించిన పాశురముల సంఖ్య 206

269