పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/371

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


తమరుళ్ళమ్‌ ఇరణ్డాం తిరువందాది 70 పా
పారాయదు పెరియ తిరుమొழி 2-5 దశకము
వణ్ణాద పెరియ తిరుమొழி 2-6 దశకము
శజ్గుతజ్గు పెరియ తిరుమొழி 3-5-8
పుళ్వాయ్ పెరియ తిరుమొழி 7-1-4
పిణ్ణియార్ తిరుక్కుఱున్దాణ్డగం 19 పా
కారార్‌కుడన్దై శిరియ తిరుమడల్ 73 పా
మన్నుమ్‌ కడన్మల్లై పెరియ తిరుమడల్ 120 పా
వజ్గత్తాల్ తిరునెడున్దాణ్డగం 9 పా

ఈ స్వామిని కీర్తించిన పాశురముల సంఖ్య 27

94. తిరువల్లిక్కేణి 21

వన్దుదైత్త మూన్ఱాం తిరువందాది 16 పా
తాళాలులగమ్‌ నాన్ముగన్ తిరువందాది 35 పా
విఱ్పెరువిழవుమ్‌ పెరియ తిరుమొழி 2-3 దశకము

ఈ స్వామిని కీర్తించిన పాశురముల సంఖ్య 12

95. తిరుఘటికై 22 (చోళళింగపురము)

పణ్డెల్లామ్‌ మూన్ఱాం తిరువన్దాది 61 పా
మిక్కానై పెరియ తిరుమొழி 8-9-4
కణ్ణార్ పెరియ తిరుమొழி 8-9-9
కారార్‌కుడన్దై శిరియ తిరుమడల్ 73 పా

ఈ స్వామిని కీర్తించిన పాశురముల సంఖ్య 4

ఉత్తరదేశ తిరుపతులు 12

96. తిరువేంగడము (తిరుపతి) 1

ఎళువార్ ముదల్ తిరువందాది 26 పా
వకై యఱు ముదల్ తిరువందాది 37 పా
ఊరుమ్‌ ముదల్ తిరువందాది 38 పా
ఇడన్దతుపూమి ముదల్ తిరువందాది 39 పా
పెరువిల్ ముదల్ తిరువందాది 40 పా
ఉణర్వారార్ ముదల్ తిరువందాది 68 పా
వళినిన్ఱు ముదల్ తిరువందాది 76 పా

265