పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/370

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


పూణ్డవత్తమ్‌ పెరియ తిరుమొழி 2-5-2
ఏత్తినై పెరియ తిరుమడల్ 7-10-5
పొన్నై మరదగత్తై పెరియ తిరుమడల్ 117 పా

ఈ స్వామిని కీర్తించిన పాశురముల సంఖ్య 3

90. తిరువెవ్వూళూర్ (తిరువళ్లూర్) 17

నాగత్తణై నాన్ముగన్ తిరువందాది 36 పా
కాశైయాడై పెరియ తిరుమొழி 2-2-10
ఎన్నుడైయ పెరియ తిరుమడల్ 116 పా

ఈ స్వామిని కీర్తించిన పాశురముల సంఖ్య 12

91. తిరునీర్మలై 18

పయిన్ఱ తరజ్గమ్‌ ఇరణ్డాం తిరువందాది 46 పా
అన్ఱాయర్ పెరియ తిరుమొழி 2-4 దశకము
అలజ్గழு పెరియ తిరుమొழி 2-7-8
కలైనాళ్‌పిణై పెరియ తిరుమొழி 5-2-8
ఓడావరి పెరియ తిరుమొழி 6-8-4
కదయే లిల్లై పెరియ తిరుమొழி 7-1-7
అరువిశోర్ పెరియ తిరుమొழி 8-2-3
మ-యర్ పెరియ తిరుమొழி 9-2-8
ఒరునల్ పెరియ తిరుమొழி 10-1-1
కారార్‌కుడన్దై శిరియ తిరుమడల్ 73 పా
నెన్నలై పెరియ తిరుమడల్ 130 పా
కార్‌వణ్ణమ్‌ తిరునెడున్దాణ్డగం 18 పా

ఈ స్వామిని కీర్తించిన పాశురముల సంఖ్య 21

92. తిరువిడవెన్దై 19

పార్తఱ్కాయన్ఱు పెరియ తిరుమొழி 1-8-4
తివళుమ్‌ పెరియ తిరుమొழி 2-7-10
ఏరార్ పొழிల్ శిరియ తిరుమడల్ 73 పా
ఎన్మవత్తు పెరియ తిరుమడల్ 119 పా

ఈ స్వామిని కీర్తించిన పాశురముల సంఖ్య 13

264