పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/367

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


పేయ్‌ములై పెరియ తిరుమొழி 7-10-4
శీరార్ శిఱియ తిరుమడల్ 69 పా
మున్నివ్వులగుణ్డ పెరియ తిరుమడల్ 122 పా
అలమ్బురిన్ద తిరునెడున్దాణ్డగం 6 పా
వఱ్పునియ తిరునెడున్దాణ్డగం 7 పా
పొజ్గార్ తిరునెడున్దాణ్డగం 17 పా
యెన్నెంజుమ్‌ ఇరణ్డాం తిరువన్దాది 95 పా
అత్తియూరాన్ ఇరణ్డాం తిరువన్దాది 96 పా
శిఱన్ద మూన్ఱాం తిరువన్దాది 26 పా
ఉరన్దరు పెరియ తిరుమొழி 2-9-3
పిణ్డియార్ తిరుక్కురున్దాణ్డగం 19 పా

ఈ స్వామిని కీర్తించిన పాశురముల సంఖ్య 5

75. అష్టభుజం 2

తొట్టపడై మూన్ఱాన్దిరువన్దాది 99 పా
వణైకైయాన్ పెరియ తిరుమొழி 1-8-5
తిరిపురమ్‌ పెరియ తిరుమొழி 2-8-10
అన్నవనై పెరియ తిరుమడల్ 128 పా

ఈ స్వామిని కీర్తించిన పాశురముల సంఖ్య 13

76. తిరుత్తణ్కా(విళాక్కొళికోయిల్) 3

పొన్నైమామణియై పెరియ తిరుమొழி 10-1-2
ముళైక్కదిరై తిరునెడున్దాణ్డగం 14 పా

ఈ స్వామిని కీర్తించిన పాశురముల సంఖ్య 2

77. తిరువేళుక్కై 4

శిఱన్దవెన్ మూన్ఱాన్దిరువన్దాది 26 పా
అన్ఱివ్వులగం మూన్ఱాన్దిరువన్దాది 34 పా
విణ్ణగరమ్‌ మూన్ఱాన్దిరువన్దాది 62 పా
మన్నుమదిట్కచ్చి పెరియ తిరుమడల్ 127 పా

ఈ స్వామిని కీర్తించిన పాశురముల సంఖ్య 4

261