పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/368

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఉత్తువణజ్గి ఇరణ్డాం తిరువందాది 94 పా
శేర్‌న్ద తిరుమాల్ మూన్ఱాం తిరువన్దాది 30 పా
ఇశైన్ద మూన్ఱాం తిరువన్దాది 64 పా
నన్ఱిరున్దు తిరుచ్చన్ద విరుత్తం 63 పా
నిన్ఱతెన్దై తిరుచ్చన్ద విరుత్తం 64 పా
నిన్ఱవారుమ్‌ తిరువాయ్‌మొழி 5-10-6
కల్లార్‌మదిళ్ పెరియ తిరుమొழி 6-10-4
మన్నియ పాడగత్తు పెరియ తిరుమడల్ 127 పా
కల్లుయర్‌న్ద తిరునెడున్దాణ్డగం 15 పా

ఈ స్వామిని కీర్తించిన పాశురముల సంఖ్య 9

79. నీరగం 6

నీరగత్తాయ్ తిరునెడున్దాణ్డగం 8 పా

80. నిలాత్తిజ్గళ్ తుణ్డం 7(ఏకాంబరేశ్వరుని కోవెలలో)

నీరగత్తాయ్ తిరునెడున్దాణ్డగం 8 పా

81. ఊరగం 8

ఇశైన్ద మూన్ఱాం తిరువందాది 64 పా
నన్ఱిరున్దు తిరుచ్చన్ద విరుత్తమ్‌ 63 పా
నిన్ఱతెన్దై తిరుచ్చన్ద విరుత్తం 64 పా
నిన్ఱవారుమ్‌ తిరువాయ్‌మొழி 5-10-6
ఊరాన్ పెరియె తిరుమొழி 1-5-4
మదిళ్‌కచ్చి శిరియ తిరుమడల్ 70 పా
ఊరగత్తుళన్నవనై పెరియ తిరుమడల్ 128 పా
నీరగత్తాయ్ తిరునెడున్దాణ్డగం 8 పా
కల్లెడుత్తు తిరునెడున్దాణ్డగం 13 పా

ఈ స్వామిని కీర్తించిన పాశురముల సంఖ్య 9

82. తిరువెஃకా 9 (యథోక్తకారి సన్నిధి)

వేజ్గడముమ్‌ ముదల్ తిరువందాది 77 పా
శిఱన్ద మూన్ఱాం తిరువందాది 26 పా
అన్ఱివ్వులగమ్‌ మూన్ఱాం తిరువందాది 34 పా
విణ్ణగరమ్‌ మూన్ఱాం తిరువందాది 62 పా

262