పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/361

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


పేరణిన్దులగత్తవర్ పెరియ తిరుమొழி 4-3 దశకము

36. తిరుత్తెత్తియంబలమ్‌ 36

మాత్తరశర్ పెరియ తిరుమొழி 4-4 దశకము

37. తిరుమణిక్కూడమ్‌ 37

తూమ్బుడై పెరియ తిరుమొழி 4-5 దశకము

38. తిరుక్కావళంబాడి 38

తావళన్దు పెరియ తిరుమొழி 4-6 దశకము

39. తిరువెళ్ళక్కుళం (అణ్ణన్‌కోయిల్) 39

కణ్ణార్ కడల్‌పోల్ పెరియ తిరుమొழி 4-7 దశకము

40. తిరుప్పార్తన్ పళ్ళి 40

కవళయానై పెరియ తిరుమొழி 4-8 దశకము

పాండ్యదేశ తిరుపతులు 18

41. తిరుమాలిరుంశోలై 1

ఉణర్‌న్దాయ్ ఇరుణ్డాన్దిరువన్దాది 48 పా
వెఱ్పెన్ఱిరుంజోలై ఇరుణ్డాన్దిరువన్దాది 54 పా
పణ్డెల్లామ్‌ మూన్ఱా న్దిరువన్దాది 61 పా
ఒణ్ణుదల్ తిరువిరుత్తమ్‌ 50 పా
కిళరొళియిళమై తిరువాయ్ మొழி 2-10 దశకము
ముడిచ్చోది తిరువాయ్ మొழி 3-1 దశకము
శెంజోల్ కవికాళ్ తిరువాయ్ మొழி 10-7 దశకము
తిరుమాలిరుంశోలై మలై తిరువాయ్ మొழி 10-8-1
తిరుప్పేర్‌నగరాన్ తిరువాయ్ మొழி 10-8-6
ఉన్నైయుం పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 1-5-8
శుత్తినిన్ఱాయర్ పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 3-4-5
అలమ్బావెరుట్టా పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 4-2 దశకము
ఉరుప్పిణి నజ్గై పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 4-3 దశకము
తుక్కచ్చుళలైయై పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 5-3 దశకము
తెళ్లియార్ నాచ్చియార్ తిరుమొழி 4-1 పా
శిన్దురచ్చెమ్బొడి నాచ్చియార్ తిరుమొழி 9 దశకము
వణ్‌కై యాన్ పెరియ తిరుమొழி 1-8-5

255