పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/362

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఉళంగనిన్దిరుక్కుమ్‌ పెరియ తిరుమొழி 2-7-7
శిన్దై తన్నుళ్ పెరియ తిరుమొழி 4-9-2
ఎట్టనై పెరియ తిరుమొழி 7-3-6
శేయోంగు పెరియ తిరుమొழி 7-9-7
మ-యర్ పెరియ తిరుమొழி 9-2-8
మున్దుఱ పెరియ తిరుమొழி 9-8 దశకము
మూవరిల్ పెరియ తిరుమొழி 9-9 దశకము
పత్తరావియై పెరియ తిరుమొழி 10-1-8
మంజుఱు పెరియ తిరుమొழி 11-2-8
తేనొడు పెరియ తిరుమొழி 11-7-9
పాయిరుమ్బరవై తిరుక్కురున్దాణ్డకమ్‌ 3 పా
శీరారుమ్‌ శిఱియ తిరుమడల్ 74 పా
తెన్‌నన్ పెరియ తిరుమడల్ 6 పా
మన్ననై పెరియ తిరుమడల్ 125 పా
పొన్నానాయ్ తిరునెడున్దాణ్డగం 10 పా

ఈ స్వామిని కీర్తించిన పాశురముల సంఖ్య 117

42. తిరుక్కోట్టియూర్ (గోష్ఠీపురం) 2

పయిన్ఱతు ఇరణ్డాం తిరువన్దాది 46 పా
ఇన్ఱా ఇరణ్డాం తిరువన్దాది 87 పా
విణ్ణగరం మూన్ఱాం తిరువన్దాది 62 పా
కుఱిప్పెనక్కు నాన్ముగన్ తిరువన్దాది 34 పా
అల్వళక్కు తిరుప్పల్లాండు 11 పా
వణ్ణమాడంగళ్ పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 1-1-1
శెన్నెలార్ పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 1-1-10
కొంగుం పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 2-6-2
నావకారియమ్‌ పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 4-4 దశకము
తార్పేవ్పిఱర్కు పెరియ తిరుమొழி 7-1-3
ఎంగళ్ పెరియ తిరుమొழி 9-10 దశకము
కమ్బమా పెరియ తిరుమొழி 10-1-9
మన్ననై పెరియ తిరుమడల్ 125 పా

ఈ స్వామిని కీర్తించిన పాశురముల సంఖ్య 32

256