పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/360

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఒరుకుఱళాయ్ పెరియ తిరుమొழி 3-4 దశకము

25. గూడలూరు (ఆడుదురై పెరుమాళ్ కోయిల్) 25

తాన్దమ్‌ పెరుమై పెరియ తిరుమొழி 5-2 దశకము

26 తిరుక్కణ్ణంగుడి 26

వజ్గమా మున్నీర్ పెరియ తిరుమొழி 9-1 దశకము

27. తిరుక్కణ్ణమంగై 27

క-నైక్కాయన్దానై పెరియ తిరుమొழி 7-6-5
పెరుమ్బుఱక్కడలై పెరియ తిరుమొழி 7-10 దశకము
ఒరునల్ శుత్తమ్‌ పెరియ తిరుమొழி 10-1-1
మణ్ణాడుమ్‌ పెరియ తిరుమొழி 11-6-7
కణ్ణమజ్గై శిఱియ తిరుమడల్ 71 పా
ఎన్నుడైయ పెరియ తిరుమడల్ 116 పా

ఈ స్వామిని కీర్తించిన పాశురముల సంఖ్య 15

28. కపిస్థలమ్‌ 28

కూత్తముమ్‌ శారా నాన్ముగన్ తిరువన్దాది 50 పా

29. తిరువెళ్ళియంగుడి 29

ఆయ్‌చ్చియర్ అళైప్ప పెరియ తిరుమొழி 4-10 దశకము

30. తిరుమణి మాడక్కోయిల్ 30 (తిరునాంగూర్)

నన్దావిళక్కు పెరియ తిరుమొழி 3-8 దశకము
వేలై పెరియ తిరుమొழி 10-1-3
మన్నమణిమాడక్కోయిల్ పెరియ తిరుమడల్ 132 పా

ఈ స్వామిని కీర్తించిన పాశురముల సంఖ్య 12

31. తిరువైకుంఠ విణ్ణగరమ్‌ 31

శలజ్గొణ్డ విరణియనదు పెరియ తిరుమొழி 3-9 దశకము

32. అరిమేయ విణ్ణగరమ్‌ 32

తిరుమడన్దై మణ్మడన్దై పెరియ తిరుమొழி 3-10 దశకము

33. తిరుత్తేవనార్ తొగై(కీళైచ్చాలై) 33

పోదలర్‌న్ద పొழிల్‌శోలై పెరియ తిరుమొழி 4-1 దశకము

34. తిరువణ్ పురుషోత్తమమ్‌ 34

కమ్బమా కడలడైత్తు పెరియ తిరుమొழி 4-2 దశకము

254