పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/359

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


కణ్ణుం శుళన్ఱు పెరియ తిరుమొழி 6-4 దశకము
కలజ్గ మున్నీర్ పెరియ తిరుమొழி 6-5 దశకము
అమ్బరముమ్‌ పెరియ తిరుమొழி 6-6 దశకము
ఆళుమ్పణియుమ్‌ పెరియ తిరుమొழி 6-7 దశకము
మాన్ కొణ్డ పెరియ తిరుమొழி 6-8 దశకము
పెడై యడర్త పెరియ తిరుమొழி 6-9 దశకము
కిడన్ద నమ్బి పెరియ తిరుమొழி 6-10 దశకము
కఱవామడనాగు పెరియ తిరుమొழி 7-1 దశకము
పూళ్లా ఏనముమాయ్ పెరియ తిరుమొழி 7-2 దశకము
శినవిల్ శెజ్గన్ పెరియ తిరుమొழி 7-3 దశకము
పరనేప--వన్ పెరియ తిరుమొழி 7-7-4
నీణిలాముతత్తు పెరియ తిరుమొழி 8-2-2
శుడలై యిల్ పెరియ తిరుమొழி 10-1-5
పేరాలి శిఱియ తిరుమడల్ 71 పా
మన్నుమఱైయోర్ పెరియ తిరుమడల్ 73 పా
కణ్ణనై పెరియ తిరుమడల్ 133 పా
కన్ఱుమేయ్‌త్తు తిరునెడున్దాణ్డకమ్‌ 16 పా
పొజ్గార్ తిరునెడున్దాణ్డకమ్‌ 17 పా
తీదఱు నిలత్తొడు పెరియ తిరుమొழி 5-10 దశకము

22. తిరువిన్దళూర్(తిరువళున్దూర్) 22

నుమ్మైతాళుదోమ్‌ పెరియ తిరుమొழி 4-9 దశకము
అన్నవురినిన్ పెరియ తిరుమడల్ 126 పా

ఈ స్వామిని కీర్తించిన పాశురముల సంఖ్య 11

23. తిరుచ్చిత్రకూటమ్‌ (తిల్లై, చిదంబరం) 23

పొత్తికళ్ పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 2-6-7
మాన మరుమెన్నోక్కి పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 3-10-5
శిత్తిరకూడత్తిరుప్ప పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 3-10-6
అజ్గణెడు మదిళ్ పెరుమాళ్ తిరుమొழி 10 వ దశకము
ఊన్ వాడ పెరియ తిరుమొழி 3-2 దశకము
వాడమరుదిడై పెరియ తిరుమొழி 3-3 దశకము
తెన్ తిల్లై పెరియ తిరుమడల్ 124 పా

ఈ స్వామిని కీర్తించిన పాశురముల సంఖ్య 32

253