పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/356

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
మడన్దైయర్ తిరువాయిమొழி 10-9-7
కొజ్గు జ్గుడన్దైయుమ్‌ పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 2-6-2
అలత్తిలై యాన్ పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 2-6-6
కుడజ్గెళెడుత్తు పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 2-7-7
పాలాలిలై నాచ్చియార్ తిరుమొழி 13-2
ఆవియే పెరియ తిరుమొழி 1-1-2
ఇఱ్పిఱప్పఱి పెరియ తిరుమొழி 1-1-7
ఊరాన్‌కుడన్దై పెరియ తిరుమొழி 1-5-4
అన్ఱాయర్ పెరియ తిరుమొழி 2-4-1
వాళాయ పెరియ తిరుమొழி 3-6-5
కుయిలాలుమ్‌ పెరియ తిరుమొழி 3-6-8
వారాళుమ్‌ పెరియ తిరుమొழி 5-5-7
పాజ్గేఱు పెరియ తిరుమొழி 6-8-9
కిడన్దనమ్బి పెరియ తిరుమొழி 6-10-1
వన్దనాళ్ పెరియ తిరుమొழி 7-3-3
పేరానై పెరియ తిరుమొழி 7-6-9
వన్దాయెన్ పెరియ తిరుమొழி 8-9-5
తోడవిళ్ పెరియ తిరుమొழி 9-2-2
వానై యారముదమ్‌ పెరియ తిరుమొழி 10-1-6
ఇజ్గేపోతుజ్గొలో పెరియ తిరుమొழி 10-10-8
అఱియోమే పెరియ తిరుమొழி 11-3-4
అణ్డత్తిన్ పెరియ తిరుమొழி 11-6-9
మూవరిల్ తిరుక్కురున్దాణ్డకమ్‌ 6 పా
కావియై తిరుక్కురున్దాణ్డకమ్‌ 14 పా
ఒరుపేరున్ది తిరువెழுక్కూత్తిరుక్కై పూర్తిగా
కారార్ కుడన్దై శిఱియ తిరుమడల్ 73 పా
పొన్నిమణి పెరియ తిరుమడల్ 114 పా
పొజ్గార్ తిరునెడున్దాణ్డకమ్‌ 17 పా
ముత్తారా తిరునెడున్దాణ్డకమ్‌ 19 పా
అన్ఱాయర్ తిరునెడున్దాణ్డకమ్‌ 29 పా

ఈ స్వామిని కీర్తించిన పాశురముల సంఖ్య 53

250